ARTIKLER filtreret på Vadefugle

image description Sortér
24. 08. 2013 3

Med denne artikel sættes der fokus på endnu en svær disciplin indenfor fuglebestemmelse, nemlig kobbersnepperne. Grundet...

14. 08. 2013 2

Hvidbrystet præstekrave er en af de truede danske ynglefugle, som DOF’s Projekt Fokuseret Fugleforvaltning gør en særlig indsats...

18. 03. 2013 3

Sprogø er kerneområdet for studier af overvintrende sortgrå ryle i Danmark, og hver vinter er øen kilde til spændende nyt om den...

06. 03. 2013 0

DOFbasens Kvalitetsudvalg præsenterer hermed endnu en artikel i serien af bestemmelsesartikler om udvalgte artskomplekser....

25. 04. 2012 0

Ottetusind kilometer kystlinje adskiller skerylens ynglepladser i det nordøstlige Rusland fra dens overvintringsområder i...

01. 07. 2011 0

Sommertid er strandtid med chancer for at finde sjældne vadefugle i vrimlen af ryler og klirer. Feltornitologen Henrik Haaning...

01. 01. 2011 0

Odense Fjord er et af Danmarks mest mishandlede naturområder. Men fjorden har potentiale til igen at blive et fremragende...