ARTIKLER filtreret på Videnskab

image description Sortér
26. 03. 2020 0

I perioden 2017-2019 har Ulf M. Berthelsen farveringmærket 264 adulte og 41 unger af dværgterne på danske ynglepladser (det...

06. 08. 2018 0

HAANING I FELTEN Jeg har denne sommer bl.a. deltaget i et projekt med GPS-mærkning af ismåger i Nordøstgrønland. Projektet der...

08. 12. 2016 0

Sæt kryds i kalenderen den 11. januar 2017. Feltornitologisk Udvalg (FeltUd) har arrangeret et foredrag med den store svenske...

07. 08. 2016 0

På et to-dages intensivt møde behandlede Sjældenhedsudvalget en lang række indsendte beskrivelser af sjældne fugle i Danmark....

30. 12. 2015 0

I august måned mødtes sjældenhedsudvalgene fra Finland, Norge, Sverige og Danmark for anden gang til et fælles nordisk SU-møde....

25. 08. 2015 0

Stærkere vinde som følge af klimaændringer kan påvirke bestande af vilde dyr, ved at have en effekt på deres evne til at finde...

13. 08. 2015 0

Ringmærkning af fugle bidrager jævnligt til ny viden. Blandt andet har en analyse af ringmærkningsdata resulteret i viden om de...

01. 07. 2015 0

Det er stæretid. Rundt om i landet samles stærene i store flokke. Men 700.000 stære er forsvundet fra Danmark på fire årtier. Et...

17. 02. 2015 0

Tajgasædgåsen, der yngler i skovmoser i det nordlige Skandinavien og Rusland, og som holder vinter i blandt andet Danmark, er i...

04. 04. 2014 0

Seks traner ringer dagligt hjem til danske forskere fra trækfuglenes opholdssteder. Mobilnettet kan afsløre, præcis hvor fuglene...

18. 12. 2013 5

Mens det meste af Danmarks befolkning drømmer om en hvid jul, vil ornitologer med interesse for vandfugle formentlig ønske sig...

02. 10. 2013 0

Sumpens dryppende vandhane, den plettede rørvagtel, er en hemmelighedsfuld fugl, hvis lydaktiviteter hører døgnets mørke timer...

Sider