ARTIKLER filtreret på Videnskab

image description Sortér
04. 09. 2013 0

Ny forskning i den lille kjoves træk fra fuglenes arktiske ynglepladser til havet ud for Vest- og Sydafrika afslører, at...

23. 04. 2013 0

Fuglenes forberedelser til ynglesæsonen starter længe inden, at æglægningen begynder. Først skal et passende territorium...

18. 03. 2013 3

Sprogø er kerneområdet for studier af overvintrende sortgrå ryle i Danmark, og hver vinter er øen kilde til spændende nyt om den...

08. 02. 2013 3

Carbofuran er et uhyre giftigt pesticid, som selv i meget små mængder kan være livsfarligt at indtage for såvel fugle som...

01. 10. 2012 0

Søkongen! Ved første øjekast er der ikke meget royalt over fuglen, som er den mindste af de nordatlantiske alkefugle. Med en...

07. 05. 2012 2

De store måger byder til stadighed på udfordringer for feltornitologerne. I havnebyen Essaouira yngler en mindre bestand af...

01. 01. 2012 0

Visse år ringer der særligt mange himmelske klokker som et signal om et rykind af nogle af de mest skattede vintergæster i den...

01. 01. 2012 0

Tendensen er klar: Korttået træløber udvider sit udbredelsesområde i Danmark fra artens kerneområder i den sydøstlige del af...

01. 07. 2011 1

Han har en fortid som pilot i SAS, og hans hovedinteresser ligger fortsat i luften. Ved hjælp af lynfrysningsfotografering kan...

01. 07. 2011 0

Hvis en kongeørn gik til øjenlæge, ville den på 60 meters afstand uden besvær kunne se synstavlens nederste linje med dens...

01. 07. 2011 0

Gærdesmutten er en af de fuglearter, der bliver allerhårdest ramt af lange, kolde vintre med store mængder af sne. Bestanden...

01. 04. 2011 0

Med 430 kilometer til Island, 300 kilometer til Skotland og 580 kilometer til Norge ligger Færøerne som en lille oase midt ude i...

Sider