ARTIKLER filtreret på Ynglefugle

image description Sortér
03. 11. 2019 2

Feltornitologen Jesper Leegaard har i denne artikel beskrevet hættemåge som ynglefugl på et fladt industritag for første gang i...

06. 08. 2018 0

HAANING I FELTEN Jeg har denne sommer bl.a. deltaget i et projekt med GPS-mærkning af ismåger i Nordøstgrønland. Projektet der...

15. 01. 2015 2

Kitsissunnguit, også kaldet Grønne Ejland, er en øgruppe i den sydlige del af Disko Bugt i Vestgrønland. Kitsissunnguit er i dag...

29. 10. 2013 2

DOF opfordrer i et åbent brev grønlandske politikere til at droppe deres aktuelle planer om at genindføre forårsjagten på...

23. 04. 2013 0

Fuglenes forberedelser til ynglesæsonen starter længe inden, at æglægningen begynder. Først skal et passende territorium...

01. 10. 2012 0

Søkongen! Ved første øjekast er der ikke meget royalt over fuglen, som er den mindste af de nordatlantiske alkefugle. Med en...

09. 04. 2012 6

For første gang i mange år har vi haft tre beboede reder af fiskeørn i Danmark i 2011. Er det begyndelsen på et eventyr, som...

01. 07. 2011 2

Sildemågen er i foråret 2011 for første gang konstateret ynglende ved ferskvand i indlandet i Danmark. Den marine måge breder...

01. 04. 2011 0

Midt i Nordsjællands skovrige landskab ligger Gribskov, som er Danmarks ældste skov og en af de største. Det er et område i...