Artikler

image description Sortér
29. 05. 2013 0

Det er nu syv år siden, at Skagen Fuglefestival opstod i det små efter initiativ fra Rolf Christensen. Siden da har der været...

08. 05. 2013 7

Antallet af indtastninger i DOFbasen stiger, og databasen er konstant i udvikling. Kun på ét punkt synes DOFbasen at stå stille...

23. 04. 2013 0

Fuglenes forberedelser til ynglesæsonen starter længe inden, at æglægningen begynder. Først skal et passende territorium...

17. 04. 2013 3

Denne artikel sætter fokus på de sene sangeres ankomst, på ”fælderne” og på hvad der skal til, før man bør indtaste tidlige...

18. 03. 2013 3

Sprogø er kerneområdet for studier af overvintrende sortgrå ryle i Danmark, og hver vinter er øen kilde til spændende nyt om den...

06. 03. 2013 0

DOFbasens Kvalitetsudvalg præsenterer hermed endnu en artikel i serien af bestemmelsesartikler om udvalgte artskomplekser....

19. 02. 2013 4

Quetzalen står højt på ønskelisten hos mange naturinteresserede. Med dette ikon for biodiversitet byder Costa Rica på unikke...

08. 02. 2013 3

Carbofuran er et uhyre giftigt pesticid, som selv i meget små mængder kan være livsfarligt at indtage for såvel fugle som...

30. 01. 2013 0

Naturen er presset – både i Danmark og globalt. Antallet af arter på de globale og nationale rødlister over truede arter er...

10. 01. 2013 2

I sovjettiden var Centralasien så godt som hermetisk lukket for udlændinge – ikke mindst for kikkertbærende vesterlændinge. De...

18. 12. 2012 4

Kenya er næsten 15 gange så stort som Danmark og indeholder både bjerge, savanne og kystområder. En enorm artsrigdom præger...

30. 11. 2012 1

Et nyt DOF-notat udpeger de bedst egnede lokaliteter til opsætning af redekasser til vandrefalk. Notatet er udarbejdet som en...

Sider