Artikler

image description Sortér
22. 09. 2017 0

Ni næb at mætte på én gang hos et slørugle-par i det vestjyske. Kuldet er et af de største fundet i Danmark.

13. 09. 2017 0

HAANING I FELTEN Lille rørsanger er en af de sjældenheder, der bør kigges grundigt efter lige nu, når man er ude at luske. Den 6...

01. 09. 2017 0

Der skal være afgræssede arealer tæt på stærens rede, hvis stæren skal have mulighed for at yngle. Den viden kan være med til at...

21. 08. 2017 0

SE VIDEO OG FOTOS Slagfalk på Værnet! Endda i kamp med vandrefalk og rørhøg. Sikke en weekend masser af fuglekiggere har haft...

15. 08. 2017 0

HAANING I FELTEN En atlantisk/scopolis skråpe er nu set tre morgener i træk fra Skagens Gren. Undersiden af hånden virker ret...

10. 08. 2017 0

NYT FRA SJÆLDENHEDSUDVALGET. 5-6. august afholdt Sjældenhedsudvalget fællesmøde i Vejlerne. Der blev dannet gode overblik over...

07. 08. 2017 0

Imponerende frivilligt arbejde med fugle: Bo Thyge Johansen har undersøgt ynglefuglene i Tisvilde Hegn og Melby Overdrev i...

31. 07. 2017 2

Der kan komme meget ud af at lede efter natravn mellem sortspætter, svaleklirer og rødrygget tornskade. Læs Per Ekbergs...

25. 07. 2017 0

Fire steppehøg-unger er kommet på vingerne i Holland. Det er første gang, steppehøg er fundet ynglende i det vestlige Europa. Se...

30. 06. 2017 1

HAANING I FELTEN Det er vadefugletid, og både Feltornitologisk Udvalg og Club300 arrangerer vadefugletræfs gennem sommeren. Et...

26. 06. 2017 0

HAANING I FELTEN En ynglefugletælling på Fugleværnsfondens reservat Nyord blev krydret med en hvidvinget terne i en usædvanlig...

25. 06. 2017 1

Danske kunstnere for Natur og Miljø besøgte i år Island. De stod for intet mindre end en ornitologisk sensation, da de opdagede...

Sider