Artikler

image description Sortér
04. 07. 2020 880

Perioden april-juni 2020 vil for altid gå over i historien som et af de allerheftigste forår i Danmark nogensinde. April bød på...

09. 04. 2012 0

Der findes stadig et kontinent, der er som en jomfruelig ødemark. Med millioner af pingviner, havfugle og hvaler. Med...

17. 04. 2013 3

Denne artikel sætter fokus på de sene sangeres ankomst, på ”fælderne” og på hvad der skal til, før man bør indtaste tidlige...

03. 02. 2014 13

Asbjørn Jensen har fulgt yngleparrene af lille præstekrave fra 2006 til 2013 i slambassinerne ved Nykøbing Falsters sukkerfabrik...

25. 06. 2016 3

En tur i Lille Vildmose med en flot ørnevåge i kikkerten endte med at blive en parentes. Danmarks første flok af gåsegribbe...

14. 08. 2012 11

Alle kneb gælder tilsyneladende i bestræbelserne på at se sjældne danske ynglefugle tættere og tættere på. Hensynsløsheden er i...

04. 04. 2020 1

Det blev en mild vinter. Vintervejr var stort set fraværende, og i nogle landsdele blev der slet ikke målt temperaturer under...

24. 05. 2012 10

At se en rørdrum tæt på i den danske natur er ikke en hverdagsbegivenhed. Og at opleve en rørdrum fri til sin udkårne og se en...

05. 12. 2016 20

Hvad var årets fuglehit for dig? Skriv det i en kommentar, alle meninger duer.

23. 04. 2013 0

Fuglenes forberedelser til ynglesæsonen starter længe inden, at æglægningen begynder. Først skal et passende territorium...

08. 05. 2013 7

Antallet af indtastninger i DOFbasen stiger, og databasen er konstant i udvikling. Kun på ét punkt synes DOFbasen at stå stille...

08. 02. 2013 3

Carbofuran er et uhyre giftigt pesticid, som selv i meget små mængder kan være livsfarligt at indtage for såvel fugle som...

Sider