Bidrag til Pandion

Har du ideer til artikler eller andet indhold?

Så skriv til redaktionen på pandion@dof.dk. Husk, at Pandions indhold skal være fuglefagligt og gerne feltorienteret.

Anerkendelse af bidragydere til Pandion

Mange frivillige og ansatte bidrager med indhold til DOF’s medier. Anerkendelse for sådanne bidrag er symbolsk og kan ikke betragtes som aflønning.

Artikler på omkring 1500–2000 ord anerkendes med et gavekort til Naturbutikken på 200 kroner. Kortere artikler/kort nyt anerkendes ikke med gavekort.

Fotos anerkendes med gavekort til Naturbutikken efter følgende regler:

1 foto - gavekort på 100 kroner

2-4 fotos - gavekort på 200 kroner

5+ fotos - gavekort på 300 kroner

Videoklip anerkendes med et gavekort til Naturbutikken på 200 kr.

Gavekortet udstedes første gang bidraget benyttes af DOF. Ved gentagelse/genbrug i flere medier udstedes ikke yderligere gavekort.

Særlige forhold

Ansatte og medlemmer af hovedbestyrelserne i DOF og FVF modtager ikke gavekort for deres bidrag til DOF’s medier.

Der udstedes ikke gavekort ved genbrug af tekst eller billeder publiceret andre steder.

Redaktøren forbeholder sig ret til at vurdere, om det tilsendte materiale skal bearbejdes.