Iberisk gransanger?

NYT FRA FUGLESTATIONERNE Mogens Neergaard var årvågen den 12. maj, da han hørte en afvigende sang i skoven ved Tversted Søerne, som viste sig sandsynligvis at dreje sig om en Iberisk gransanger. I de efterfølgende dage har mange ornitologer sidenhen været forbi for at høre og se fuglen. Idag har Skagen Fuglestation ringmærket, målt og indsamlet prøver af fuglen.

Iberisk gransanger yngler næsten eksklusivt på den Iberiske Halvø. At kende den fra gransanger og løvsanger på karakterer er svært, og derfor bliver langt de fleste fugle, der opdages som rariteter udenfor udbredelsesområdet, opdaget på sangen. Nogle af de karakterer som oftest er gældende for iberisk gransanger er især ret prominente gule indslag i ansigt og øjenbrynsstribe og undergump, svag øjenring, lysere næb og ben (i forhold til gransanger) samt lidt længere vinger end gransanger.

Sangen er netop meget forskellig de tre arter imellem, men der er mange eksempler på, at iberisk gransanger kan synge mere gransangeragtigt eller med et mix af gransanger- og iberisk gransangersang. I England kalder de det for ”conflicting song”.

Kaldet hos iberisk gransanger er ret distinkt og lidt skingert. Det kan minde om grønsisken eller rørspurvs kald. Dermed er kaldet temmelig meget anderledes fra gransanger.

Fuglen fra skoven ved Tversted Søerne blev i dag indfanget, målt og ringmærket.

Mulig iberisk gransanger, Tversted Søerne, Skagen den 17. maj 2018. Bemærk det gule indtryk i ansigtet og øjenbrynsstriben, det ret lyse næb, den svage øjenring og også de forholdsmæssigt lyse ben. Foto: Skagen Fuglestation.

Simon S. Christiansen, leder af Skagen Fuglestation og medlem af Sjældenhedsudvalget, fortæller:

”Med tilladelse fra Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum i København samt fra jordejeren har et team fra Skagen Fuglestation i dag fanget, ringmærket, målt biometri og indsamlet DNA-materiale fra en sandsynlig Iberisk Gransanger, hvorefter den hurtigt blev sluppet fri. Bestemmelsen af Iberisk Gransanger ift. vor hjemlige gransangere har længe været en meget svær udfordring, hvor variationer i både udseende og stemme gør det meget vanskeligt at adskille de to arter. Der er ikke tidligere blev foretaget DNA-analyser på fund af Iberisk gransanger i Danmark. Resultatet af den kommende analyse vil derfor uden tvivl bidrage med dybere indsigt i bestemmelsen af Iberisk Gransanger på vore breddegrader, specielt fordi fundet desuden er meget veldokumenteret både med billeder og mange lydfiler. De nordiske Sjældenhedsudvalg har på de seneste møder diskuteret kriterier for godkendelse af Iberisk gransanger, og dette funds dokumentation vil give en rigtig god mulighed for at få testet disse kriterier inden de kommende genbehandlinger. Resultatet af DNA-analysen og undersøgelsen af øvrig dokumentation af dette fund vil blive publiceret ved senere lejlighed”.

Mulig iberisk gransanger, Tversted Søerne, Skagen den 17. maj 2018. Bemærk den stærkt gule forreste del af øjenbrynsstriben og den svage øjenring. Foto: Skagen Fuglestation.

Mulig iberisk gransanger, Tversted Søerne, Skagen den 17. maj 2018. Fuglen var meget slidt, hvilket ses tydeligt på dette billede. Foto: Skagen Fuglestation.

Tryk på disse links for at se videoer med optagelser af Tversted fuglens ”conflict song”, med mere korrekt iberisk gransangersang og fuglens kald.

Sonagram over den mulige iberiske gransangers kald, Tversted Søerne, Skagen den 17. maj 2018.

 

Kommentarer

Den 9. maj ved 15-tiden gik min kone og jeg fra Tværstedsøerne mod stranden.
Her blev jeg opmærksom en gransanger med en noget afvigende sang.
Mulig Iberisk Gransanger
Observationen blev lagt på DOFbasen med 2 fotos ved hjemkomsten til Samsø d. 12. maj