Felttræf vender tilbage til Vadehavsområdet – her er programmet

Felttræffet vender tilbage til Vadehavsområdet i år. Basen for foredrag og aftenhygge er Blåvand Fuglestation. Læs program og konkurrence-regler her.

Programmet for Felttræf 2018 må få mange til årets Felttræf. Foto: Anders Wiig

Feltornitologisk Udvalg (Feltud) er stolte over igen i år at kunne præsentere et program for Felttræf i uge 42 med fokus på samvær og spændende fugle i felten om dagen samt inspirerende foredrag og quiz.

Der er generelt færre ture i forhold til de øvrige år, og vi vil i år forsøge at lave pop-up ture, som tilpasses af vejr og vind.

Hold derfor godt øje med Feltud’s facebookside og lyt med i Zello-gruppen ”Birding Feltud”, hvor vi udmelder alle vigtige meddelelser.

Har du spørgsmål til arrangementet kan de stilles på Facebooksiden.

Zello er en gratis walkie app til smartphones, der kan findes på ”Play” og ”App-store”.

Læs mere om regler, anden info, træfområdet, tilmelding mm. efter programmet. 

PROGRAM 

Lørdag d. 13/10

Kl. 20.00 Præsentation af træffet og området v. Henrik Böhmer
Mødested: Blåvand Fuglestation

Søndag d. 14/10

Kl. 08.00 Lusk ved Skalling-ende
Mødested: Vogterhuset for enden af Skallingevej

Kl. 20.00 Birders club på Blåvand Fuglestation

Mandag d. 15/10

Kl. 10.00 Fremvisning af Blåvand-rusen v. Bent Jakobsen
Mødested: Blåvand Fuglestation

Kl. 20.00
Gættefuglequiz
Mødested: Blåvand Fuglestation

Tirsdag d. 16/10
Kl. 08.00 Fælles lusk ved Tipmosen
Mødested: Blåvandshuk Golfklub, Søndertoften 29, 6857 Blåvand

Kl. 20.00
Birders club på Blåvand Fuglestation

Onsdag d. 17/10

FOKUS PÅ FANØ

Kl. 7.10 Esbjerg Havn

Denne dag stiller vi skarpt på Fanø en hel dag, som mange gange har vist sig at levere fede, sjældne fugle i netop denne periode. Der vil være fælles morgenobs på Hønen og fællesspisning og foredrag om aftenen. Vi vender tilbage med det præcise program senere – men det bliver godt!

Mødested: Den indhegnede p-plads NØ for betalingsanlægget til Fanøfærgen.
Vi mødes kl. 07.10 hvor vi samles i så få biler som muligt. Turen er for egen regning.

Torsdag d. 18/10
Kl. 08.00 Trækobs ved Blåvandshuk
Mødested: Den høje bunker, lige syd for pælerækken på Danmarks vestligste punkt.

Kl. 20.00
Birders club på Blåvand Fuglestation

Fredag d. 19/10
Kl. 19.00 Fællesspisning. Vi vender tilbage med sted.
Tilmelding allerede nu til Henrik Böhmer på tlf. 22 30 22 44.

LIDT OM BLÅVAND OG BLÅVAND FUGLESTATION

Blåvands Huk er Danmarks vestligste punkt og er af samme årsag én af Danmarks absolut mest spændende fuglelokaliteter.

Fugle fra alle verdenshjørner kan havne her, da de ofte vender om efter en tur ud over Nordsøen og slår sig ned, så snart de får landkending.

Blåvand Fuglestation er næstyderste bygning på Blåvands Huk. Det er sidste hus på venstre hånd, når du kører mod vest af Blåvandvej. Foredragene foregår i Naturskolen ved fuglestationen, som du finder ved at gå ind i indre gård og tage anden dør i bygningen til højre.

Der er ikke adgang til haven, da der foretages ringmærkning.

FELTTRÆF-OMRÅDET

Felttræf-området udgøres af vadehavsregionen fra grænsen mod syd til Vejers og Filsø i nord, mod øst afgrænset af hovedvej 11. Mellem hovedvej 11 og Henne går grænsen langs vej 465 mod Henne mod nord, og mod SV her fra vej 181 til A11 ved Varde. Vadehavsøerne Fanø, Rømø og Mandø er med.

Kun fugle fundet i dette område tæller med i konkurrencerne.

På det Google-baserede FELTTRÆFKORT kan du se tips til gode fuglelokaliter, fund af sjældne fugle i felttræfområdet og afgrænsningen af felttræfområdet, lige som du har mulighed for at dele dine egne lokalitetstip med alle os andre.

Skarpe øjne opdager forhåbentlig sibirisk jernspurv til Felttræf 2018. Foto: Conny Jensen

KONKURRENCER

Som altid udlover vi gavekort til Naturbutikken til finderne af træffets bedste fugle. Dog kan du kun deltage i dysten om præmierne, hvis du er DOF-medlem og tilmeldt Felttræf 2018. Læs mere under tilmelding.

Træffets sjældneste fugl præmieres med et gavekort til Naturbutikken på 1000 kr.

Træffets næstbedste fugl præmieres med et gavekort på 500 kr. til Naturbutikken.

Det kan dreje sig om den næstsjældneste fugl eller måske en publikumsvenlig fugl, mange har fået fornøjelse af. Hvilket fund det drejer sig om, er suverænt FeltUDs afgørelse.

HOLDKONKURRENCEN

I holdkonkurrencen handler det om at finde så mange sjældne fugle som muligt i ugens løb. De mest almindelige point-arter (f.eks. lapværling) udløser et point, mens en ny art for landet vil udløse 20 point.

Et hold kan bestå af 2-5 personer, dog har DOF UNG dispensation til at være et hold.

For arter, der udløser mere end 4 point gælder det, at mere end halvdelen af holdet skal have set fuglen, være enig i bestemmelsen og fuglen skal meldes ud.

Regelsættet findes nederst i invitationen.

Holdenes scores sendes til Henrik Böhmer på tlf. 22 30 22 44.

Skriv en SMS med holddeltagere og holdnavn til Henrik og I er med i konkurrencen.

Først fra et hold er registreret, tæller dets fund. Der vil naturligvis være en flot præmie til det vindende hold, så tøv ikke med at tilmelde jer.

POINT I HOLDKONKURRENCEN FT 2018

Pointsystemet i holdkonkurrencen er udarbejdet med det formål, at der bliver fundet så mange sjældne fugle på træffet som muligt.

Arternes værdi er fastlagt på baggrund af deres optræden på tidligere træf og strækker sig fra 1 point for regelmæssige fugle til 20 point for ny art for landet.

Enkelte ”dyre arter”, der kan optræde talrigt udløser kun point én gang per hold.

Et hold kan bestå af 2-5 personer, dog har DOF UNG dispensation til at være et hold. Ajourføring med points skal gøres af holdet selv.

Kun fugle, der opdages af en holddeltager udløser point for holdet.

Alle arter, der udløser 4 point eller mere skal ses af over halvdelen af deltagerne på et hold eller fotodokumenteres.

Holdets liste over pointgivende arter og samlede pointsum skal sendes til Henrik Böhmer på tlf. 22 30 22 44 senest fredag kl. 17.

Vinderlisten vil blive gennemgået af en uafhængig jury, hvis medlemmer ikke kan deltage i holdkonkurrencen.

BEMÆRK AT:

Kun rastende fugle er pointgivende, med mindre overtrækkende fugle ses af mindst 3 observatører eller fotodokumenteres. SU-arter og andre arter, der giver mindst 12 point, skal ses af mindst 5 observatører eller fotodokumenteres. For at arten kan give point skal det sandsynliggøres, at fuglen vil kunne godkendes af SU på et senere tidspunkt.

Alle arter, der udløser 4 point eller mere skal rapporteres på Birdalarm eller Birdcall.

Islom 5 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD
Hvidnæbbet lom 8
Nordisk Lappedykker 1 (også for multiforekomst)
Lille stormsvale 5 – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PER HOLD
Silkehejre 8 (også for multiforekomst)
Dværggås 5 (også for multiforekomst)
Sortbuget knortegås 4
Rødhalset gås 7 (også for multiforekomst)
Rødhovedet and 10 (også for multiforekomst)
Kongeederfugl 12 (også for multiforekomst)
Amerikansk skarveand 12 (også for multiforekomst)
Amerikansk Krikand 8
Steppehøg 8
Jagtfalk 12
Stribet ryle 10 (også for multiforekomst)
Tredækker 8
Odinshane 8 (også for multiforekomst)
Thorshane 5 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD
Sibirisk hjejle 10
Amerikansk hjejle 15
Lunde 5 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD
Sorthovedet måge 4 (også for multiforekomst)
Sabinemåge 6 (også for multiforekomst) – UDLØSER KUN POINT EEN GANG PR HOLD
Gråmåge 5
Hvidvinget måge 8
Hvidvinget terne 10
Hærfugl 10
Lille flagspætte 5
Toplærke 10 point (kun uden for Hirtshals)
Markpiber 10
Storpiber 7
Tajgapiber 12 (også for multiforekomst)
Blåhals 6
Sibirisk Bynkefugl 12
Høgesanger 8
Brun løvsanger 12
Schwarz løvsanger 16
Lundsanger 12
Hvidbrynet løvsanger 4
Fuglekongesanger 10
Humes Sanger 15
Rødtoppet fuglekonge 2 (også for multiforekomst)
Lille fluesnapper 8
Pungmejse 4 (også for multiforekomst)
Stor tornskade 1
Nøddekrige 8 (også for multiforekomst)
Rosenstær 10
Hvidsisken 5 (også for multiforekomst) – SKAL FOTODOKUMENTERES
Hvidvinget korsnæb 2 (også for multiforekomst)
Lapværling 1 (også for multiforekomst)
Dværgværling 12
Herudover ifølge asteriskbenævnelser i den nyeste udgave af Fugle i felten (Dansk udgave):
*=14
**=16
***=18
Ny art for landet=20

Fænologi-point:
Skovpiber 1
Grå fluesnapper 2
Rødstjert 1
Broget fluesnapper 2
Rørsanger 1
Sivsanger 2
Havesanger 1
Tornsanger 2
Digesvale 1
Bynkefugl 2
Bysvale 1
Rødrygget tornskade 2
Gul vipstjert 1
Mursejler 2

Medlemmer fra FELT-UD, der deltager i holdkonkurrencen, kan ikke samtidig sidde i juryen.

Held og lykke derude i krattene!

Kommentarer

Kære alle
Det er tid til at tilmelde sig fællesspisning på fredag. Det er kl. 19.00 på Cafe Pia i Blåvand (Blåvandvej 31). Tilmelding sker ved at skrive en SMS til Johanne Aagaard på 25 85 48 62 med navn og hvad man ønsker fra følgende menukort:
https://thoras-gaard.dk/wp-content/uploads/2018/05/menukort2018.-small.pdf

Så laver vi en fælles bestilling og cafeen undgår kaos i køkkenet. Tilmelding skal ske senest onsdag.

Vi ses!

PS. Husk gættefuglequiz på Blåvand fuglestation i aften kl. 20.00, hvor Lars Grøn har forberedt en spændende quiz.

Kære alle
Felttræf venter lige rundt om hjørnet og vi glæder os til at se jer alle sammen!

Inden træffet går i gang, har vi to opdateringer.

Det første angår tilmelding. I år er der ingen tilmelding til træffet. Alle der befinder i træfområdet er automatisk med i felttræffet og alle DOF-medlemmer er automatisk med i konkurrencerne (dog med undtagelse af holdkonkurrencen). Det gør det nemmere for både os og jer.

Derudover er der en opdatering til programmet om onsdagen, hvor Fanø er i fokus. Dette program følges på dagen, og det er op til en selv, hvor meget af dagen man vil følge.

07.10
Vi møde på p-pladsen ved betalingsanlægget til Fanøfærgen og samles i så få biler som muligt. Vi sigter efter afgangen til Fanø kl. 07.30.

08.00
Vi starter klokken ved ringmærkningsstedet, og får fra Morten en grundig introduktion til emnet og får fremvist, hvad der kommer på dagen. Mellem 1-2 nettømninger ser vi på træk over hovedet.

09.30
Vi går mod Hønen og ser på vade og kystfugle på vejen

10.15
Vi lander på Høneklitten, hvor Henrik Knudsen står og vi fortæller om standardiserede metoder og tælleteknikker

13.00
Vi går mod Sønderho og spiser frokost på bænke ved havnen.

14.00 til 18.00
Fri birding i by og på engene efter Kim Fischer’s og Søren Brinch’s foreslag.

18.00
Fællesspisning på Nanas Stue.

19.15
Foredrag på Bakskuld (Sønderho Skole).

20.20
Afgang mod Blåvand. (Færge 20.50 fra Nordby Havn).

VIGTIG INFO
I forbindelse med spisning på Nanas Stue skal vi senest dagen før klokken 12.00 vide hvor mange der kommer. Skriv eller ring derfor til Anders Wiig Nielsen på 21 68 66 81 og giv besked om du deltager i fællesspisning om aftenen.

Husk at følge med i nyttig info og ændringer i programmet på FeltUD’s facebookside og lyt med i gruppen ”Birding FeltUD” i app’en Zello.

Kære Christian Glahder
Det ser ikke ud til, at Feltudvalget svarer dig. Derfor vil jeg som privatperson give dig en form for svar. Jeg har med stor glæde deltaget i adskillige felttræf gennem årene og agter at blive ved med det fremover, fordi det giver en masse positive ting.

Derfor vil det også være synd for dit barnebarn ikke at komme med bedstefar på fuglekiggeri, bare fordi bedstefar ikke vil acceptere, at fuglekiggeri er mange forskellige ting, og at felttræf dækker mange forskellige fuglekiggeres behov. Selv deltager jeg ikke i konkurrencen, og det er der mange andre, der heller ikke gør. Men jeg kan sagtens forstå dem, der gør det. Og jeg nyder godt af, at de mange skarpe øjne og ører på felttræffet finder ting, som jeg ikke selv finder.

Det er ganske enkelt livsbekræftende at være på Felttræf. Man ser ofte mange fugle, møder en masse søde og positive mennesker og får mange gode tips og oplevelser. Folk er på træf med vidt forskellige formål, men vil gerne have en god oplevelse, så fri os for at blande naturpolitik og klimaforandringer ind det. Det hører ikke til her. Det kan man beskæftige sig med andre steder, hvis man har lyst. Men der skal altså være plads til bare at nyde fugleoplevelserne. Livet må godt være bekymringsfrit engang imellem, så vi får bedre overskud til at tage fat på problemerne.

Du har også ondt af, at mange fuglekiggere mødtes til det, der hedde Danish Birder Awards med prisuddelinger. Jeg kan fortælle dig, at der sandelig også blev fokuseret på andet end sjældne fugle i uddelingerne, blandt ihærdighed og tolerance. Og så havde alle i øvrigt en meget hyggelig aften. Hvis man ikke synes om den slags, kan man jo bare lade være med at deltage. Der skal være plads til alle discipliner og holdninger indenfor fuglekiggeri. Det er der normalt også. Jeg plejer at kalde fuglekiggeri for en af de mest demokratiske hobbyer, der findes, fordi folk kan dyrke interessen på så mange måder. Det skal der være plads til også fremover, så jeg synes, at man skal undgå at dømme folk, der har andre tilgange til hobbyen end en selv. Sammen er denne brogede flok virkelig stærk i mange sammenhænge.

Håber at se dig og ikke mindst dit barnebarn til felttræf....

venlig hilsen
Leif Schack-Nielsen

Kære Feltudvalg
Det er med nogen undren at jeg ser at Felttræffet også går ud på en ren konkurrence med points for de mest sjældne fugle. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at deltage med mit 12 årige barnebarn, men jeg får ikke lyst til det hvis konkurrence og sjældenheder fylder så meget i programmet. Det ville da være meget federe at fokusere på artskendskab, biotoper, naturbevarelse og naturpolitik, trækforhold og vejrlig, klimaforandringer og hyggeligt samvær. Det er da sjovt at se en sjælden fugl, men at lave så udførlige pointsgivninger der angiveligt skal fremme fund af sjældne fugle synes jeg ikke burde være i DOFs ånd. Sidste år dukkede der også en art FugleOscarUddelingsKonkurrence op blandt garvede feltornitologer der også fokuserer i overvældende grad på sjældenheder. Det er en forkert vej at gå og ikke noget der er ret vigtigt i en tid hvor naturgrundlaget forarmes i den grad, både pga. af klimaændringer, men også pga. politiske strømninger der støtter et landbrug uden den store naturgrundlag.

Mange hilsner Christian Glahder, Allerød