Set i Felten, første kvartal 2020

Det blev en mild vinter. Vintervejr var stort set fraværende, og i nogle landsdele blev der slet ikke målt temperaturer under frysepunktet på noget tidspunkt i løbet af vintermånederne. Til gengæld var vinteren en grå, våd og blæsende omgang i lange perioder. På fuglefronten var der fornemme overskrifter som blev udgjort af bl.a. landets tredje sibiriske fløjlsand, hele 6 høgeugler, 4 halsbåndstroldænder, sortstrubet drossel, lille stormsvale, overvintrende kohejre, første martsfund af fuglekongesanger, krognæb, en overvintrende jagtfalk i Hanstholm samt mange sortryggede hvide vipstjerter, et påfaldende og talrigt influx af sortstrubede bynkefugle, tre sølvhejrekolonier i Vejlerne, i alt 13 flokke af topskarv på forårstræk forbi Grenen, hundredetusindtallige flokke af kvækerfinker samt tidligt paukende rørdrummer. Måske føltes vinteren lang pga. det enerverende våde vejr? Men der var meget at opleve alligevel. Læs selv med.

Islom, ca. 10 fugle:

Nordjylland: To forskellige fugle sås fra Grenen. En den 13. januar og en den 1. marts.

Nordvestjylland: En trak vest ved Roshage den 2. februar og en rastede i Vigsø Bugt den 7. februar.

Sydvestjylland: En sydtrækkende Blåvandshuk 31. januar og en sydtrækkende Sædding Strand 8. marts.

Vestsjælland: En adult i vinterdragt/begyndende sommerdragt tilbragte tilsyneladende perioden helt fra årsskiftet på kyststrækningen mellem Sandflugtsplantage ved Rørvig og Overby Lyng. Desuden blev en fugl set udfor Eskebjerg Vesterlyng 3. marts og en på fra Gniben på Sjællands Odde samme dag.

Storstrøm: En rastede på havet udfor Bøtø Plantage den 17. februar.

 

Hvidnæbbet Lom:

Nordjylland: En adult i vinterdragt trak vest ved Hirtshals den 2. februar.

 

Nordisk Lappedykker:

Østersøkysterne dominerede med høje tal, dog sås kun få langs Bornholms kyster.

Sønderjylland: På havet syd for Als sås den 14. februar 22 ex.

Storstrøm: På havet udfor Ålebæk Strand på Møn taltes den 14. marts hele 74 ex og på havet ud for Sildestrup og Marielyst Strand på Falster rastede den 31. marts 26 ex.

 

Sodfarvet Skråpe:

Nordsjælland: Ved Børstrup Hage sås både en vesttrækkende og en østtrækkende fugl den 4. januar. Samme dag sås en østtrækkende ved Kikhavn som senere sås ved Rågeleje.

 

Stor Stormsvale:

Nordsjælland: En trak sydvest ved Rågeleje den 4. januar og den blev senere, samme dag, set ved Liseleje.

 

Lille Stormsvale:

Vestsjælland: En trækkende Korshage den 13. januar, er en stærk obs af en ”most-wanted” på manges lister. At det var en vinterobservation, og at den blev fotodokumenteret, gjorde obsen meget spektakulær.

Lille stormsvale, Korshage den 13. januar 2020. En virkelig stærk obs! Bemærk det hvide undervingefelt. Foto: Jørgen Scheel

 

Topskarv, 50 fugle:

Nordjylland: Det forholdsvise nye fænomen – det nordvestgående træk forbi Skagen, der gentagne gange er påvist på grund af aktiviteten på Grenen Fuglestation, svigtede ikke i år. I alt 13 flokke sås i perioden 25. januar – 14. marts (i alt 48 fugle) som trak forbi Grenen. Topskarv udgør en af de tidligste trækfugle, man nu kan opleve herhjemme, og de største dage blev 17 den 28. februar, 6 den 10. marts og 17 den 14. marts. Derudover blev to adulte i yngledragt observeret på Græsholm (Hirsholmene) den 26. marts.

To topskarver (til højre), adulte i yngledragt, Græsholm, Hirsholmene den 26. marts 2020. Foto: Søren Poulsen

 

Rørdrum:

Den meget milde vinter betød at de paukende rørdrummer gik tidligt i gang. De tre første registreringer blev:

Brabrand Sø (Østjylland) den 14. januar, Søndersø (Københavnsområdet) den 17. januar og Tømmerby Fjord i Vejlerne (Nordvestjylland) den 21. januar.

Foreløbig er 86 paukende fugle kortlagt i Vejlerne.

 

Kohejre:

Nordvestjylland: Den 9. januar dukkede en enkelt fugl op ved Trehuse sydvest for Viborg, hvor den blev set sidste gang den 24. januar.

Vestjylland: Resterne af flokken fra Gullestrup ved Herning, der også sås gennem november og december 2019, sås med to fugle den 1. januar og derefter blot med en fugl frem til den 3. januar. Det var givetvis denne fugl der dukkede op ved Trehuse seks dage senere.

Fyn: En fra den 6. februar og perioden ud i Sortemosen. Er det mon fuglen fra Trehuse?

Kohejre, Sortemosen den 7. februar 2020. Foto: Jacob Sterup

 

Silkehejre:

Sydvestjylland: En blev set omkring Mandø Låningsvej allerede 4. januar. Nok samme fugl blev først set igen 22. marts og 26. marts samme sted. Den 26. marts og 31. marts var den også på plads i Gl. Hviding Klæggrav.

Fyn: En rastende i Neverkær den 24. marts.

 

Sølvhejre (ynglefugle):

Nordvestjylland: I Vejlerne er der i løbet af marts registreret tre forskellige sandsynlige ynglepladser. En af ynglepladserne er den tidligere og kendte i en fiskehejrekoloni i en skov. De to andre kolonier er i to forskellige rørskovsområder.

 

Tundrasædgås:

Lolland var altdominerende med alle store forekomster.

Storstrøm: Halsted/Halsted Kloster stod for den største enkeltforekomst med 2800 ex den 13. januar.

 

Grønlandsk Blisgås:

Sønderjylland: 1 adult, Store Anslet, den 5. januar.

 

Dværggås, ca. 55 fugle:

Nordvestjylland: En adult sås på Thorup og Klim Fjordholme den 23. marts.

Vestsjælland: En rastede på en række lokaliteter nær Skælskør i dagene 1-6. januar.

Storstrøm: En enlig fugl sås ved Fjelde på Lolland den 19. januar. En flok med op til spektakulære 47 ex blev set på Roden Fed i dagene 9-16. marts. Desuden sås to ex ved Maribosøerne den 23. marts.

Københavnsområdet: En rastede i området omkring Køge Sydstrand i dagene 14-17. februar. Desuden rastede to fugle sammen på Kalvebod Fælled 28-31. marts.

 

Sortbuget knortegås, 4 fugle:

Nordjylland: En rastede på strandengene ved Isbakkevej, Gjøl Bredning den 3-26. januar.

Fyn: En rastede på strandengene ved Jersore den 29. og 31. januar, og 2 blev set på Ristingehalvøen på Langeland den 28. marts.

 

Rødhalset gås, ca. 7 fugle:

Nordjylland: En blev fundet ved Sønderholm Enge ved Nibe den 22. marts. Formentlig samme fugl blev dagen efter, den 23. marts, fundet ved Søengene nord for Ulvedybet, hvor den blev indtil 26. marts.

Nordvestjylland: En fugl rastede på Kærup Holme i Vejlerne den 2. marts og dagen efter blev den fundet på nærliggende Thorup og Klim Fjordholme.

Fyn: En rastede på Sydlangeland 10. februar – 2. marts. Fuglen blev meldt på ny den 13. marts.

Storstrøm: Formentlig sås fire forskellige fugle i landskabet. To forskellige fugle sås på henholdsvis Sydlolland og Vestlolland den 13. januar. Fuglen på Sydlolland sås fra 4 -24.  januar, mens Vestlollandsfuglen sås fra 11-13. januar. På Falster rastede derefter en fugl 15. januar – 1. februar, men det kan være en af Lollandsfuglene. Efter en pause på en måned blev to fugle set sammen på Nordfalster den 1. marts, men det er nok mest rimeligt at betragte disse som to nye.

Københavnsområdet: En 2K rastende på Ishøj Strand den 27. marts.

Rødhalset gås, Ishøj Strand den 27. marts 2020. Foto: Lars Paaby

 

Dværgcanadagås:

Nordsjælland: En rastende fugl i Selsø fik birdernes opmærksomhed i dagene 26-28. marts, men fuglen var allerede fotograferet samme sted den 5. februar.

Dværgcanadagås, Selsø den 27. marts 2020. Foto: Søren Nysteen

 

Amerikansk Krikand:

Sydvestjylland: 1 han rastende, Keldsand, den 11. januar var en genganger fra før årsskiftet.

 

Halsbåndstroldand, 4 fugle:

Vestjylland: En han, Øster Enge, Skjern Enge den 1-4. januar.

Østjylland: En han rastende Hornbæk Enge, Randers, 16-25. marts.

Københavnsområdet: Den tilbagevendende han, der har ligget hele vinteren i Søndersø, sås sidste gang den 21. marts. En hun i Søholm Engsø, Stevns, sås fra 18. februar og perioden ud.

Dejligt med lidt nyt blod i Andeby. Hvor fuglen fra Skjern Enge og fuglen fra Søndersø nok er tilbagevendende individer, er fuglen fra Hornbæk Enge og fuglen i Søholm Engsø nok nye.

Halsbåndstroldand, hun, Søholm Engsø den 4. marts 2020. Foto: Hans Ægidius

 

Hvidøjet and, 2 fugle:

Sønderjylland: En han Kruså Møllesø 5. januar og igen 4. marts, 9. marts og 19. marts, er ganske givet et tilbagevendende individ,

Storstrøm: En han Maribosøerne 30-31. marts. Det kan meget vel dreje sig om en ny fugl.

Hvidøjet And, Kruså Møllesø den 19. marts 2020. Foto: Morten Bentzon Hansen

 

Ederfugl:

Storstrøm: Hyllekrog dominerede fuldstændig i forhold til forårstrækkets helt store tal. De tre største dage blev den 24. marts med 20.400 øst, den 25. marts med 16.050 øst og den 30. marts med 11.700 øst.

 

Nordlig Ederfugl (ssp. borealis):

Nordvestjylland: En mulig blev fotodokumenteret i Hanstholm Havn i perioden 22. januar – 22. februar.

Nordsjælland: En mulig blev fotodokumenteret i Hundested Havn den 21. februar.

Mulig Nordlig Ederfugl (ssp borealis), Hanstholm Havn den 22. januar 2020. Foto: Henrik Haaning Nielsen

 

Kongeederfugl, 6 fugle:

Fyn: En han rastende udfor Lyø Havn den 7. februar. Fuglen blev, imponerende nok, fundet på en flytælling.

Vestsjælland: En han trækkende nordvest Korshage den 22. januar.

Storstrøm: To hanner trak øst ved Hyllekrog henholdsvis 8. marts og 19. marts.

Nordsjælland: En han trak vest ved Gilleleje den 22. januar og samme fugl sås senere, samme dag, raste udfor Rågeleje. En immature han trak nordvest ved Helsingør den 24. februar.

 

Amerikansk Sortand, ca. 5 gammelkendte fugle:

Nordjylland: En han nord for Hirtshals Havns østmole den 10. februar.

Sydvestjylland: To hanner udfor Hvidbjerg Strand 2. marts, en han udfor Skallingen 7. marts og en han udfor Fanø Vesterstrand 21. marts.

Nordsjælland: Den tilbagevendende fugl udfor Melby Overdrev blev set regelmæssigt i perioden 17. januar – 23. marts. En enkelt dag (den 13. februar) sås den ved nærliggende Liseleje.

Amerikansk Sortand, havet udfor Melby Overdrev den 3. marts 2020. Foto: Lars Paaby

 

Brilleand, 6-8 fugle, gengangere kan nok ikke udelukkes:

Sydvestjylland: Ud for Fanø Vesterstrand sås regelmæssigt en han i perioden 7. februar – 30. marts. Imidlertid blev der 19. marts set hele 5 ex og 3 ex 28. marts! Ved Blåvandshuk sås op til to hanner regelmæssigt i perioden 3. januar – 21. marts.

Vestsjælland: En han rastede ved Lumsås Nordstrand i dagene 14. februar til 10. marts.

 

Asiatisk Fløjlsand:

Vestsjælland: Landets tredje fund blev et stort tilløbsstykke. Den rastede på kysten udfor Sandflugtsplantage ved Rørvig i perioden 27. februar til 7. marts.

Asiatisk Fløjlsand, Sandflugtsplantage ved Rørvig den 27. februar 2020. Landets tredje fund! Foto: Rasmus Strack

 

Amerikansk Skarveand, 2 fugle:

Østjylland: En han rastende i Stubbe Sø den 1. januar (en genganger fra perioden før nytår).

Storstrøm: En hun rastede i Maribosøerne 12-13. januar.

 

Sort glente (vinterfund), 2 fugle:

Fyn: En 2K overnattede med røde glenter ved Trunderup den 1-22. januar (dog ved Kværndrup den 4. januar) og ved Gultved i perioden 25. januar – 21. februar.

Storstrøm: En overnattende fugl blev set ved Kyse den 4. januar og en, ligeledes overnattende, fugl (nok samme) sås ved nærliggende Tystemose den 5. februar.

 

Rød Glente (overnatningspladser):

Maksimumtællingerne fra de enkelte lokaliteter blev:

Nordvestjylland: Tindbæk 12 ex den 6. februar (og flere andre datoer).

Sydvestjylland: Veerst 12 ex den 7. januar.

Østjylland: Kringelen, Skandinavisk Dyrepark 120 ex den 10. februar.

Sydøstjylland: Hovedskov 25 ex den 5. januar, Ørskov 32 ex den 10. januar og Grædstrup Skov 24 ex den 18. februar.

Fyn: Kværndrup 32 ex den 4. januar, Trunderup 30 ex den 18. januar, Møsteskov/Hanneslund 20 ex den 26. januar, Gultved 32 ex den 1. februar og Rudme 21 ex den 5. februar.

Vestsjælland: Hørdal Plantage 77 ex den 1. januar, Sørninge 75 ex den 25. januar, Dammen 60 ex den 5. februar samt Brokøb 36 ex den 15. februar.

 

Rørhøg (vinterfund), ca. 15 fugle:

Nordjylland: En overvintrede i Lille Vildmose.

Nordvestjylland: En rastede ved Sønderlem Vig den 3. januar og en sås ved Tange Sø den 21. februar.

Vestjylland: En sås på Skjern Enge 17-18. januar, en på Hindø den 2. februar, to (hanner) ved Gørding den 5. februar, en (han) på Værnengene den 21. februar og endelig en ved Bækmundebro den 26. februar.

Sydøstjylland: 1 Solkær Enge den 1. januar og 1 Rands Fjord den 3. januar.

Sønderjylland: En Helm Odde Marsk 16. januar og en Lakolk Sø 8. februar.

Nordsjælland: En rastede ved Holløse Bredning den 16. februar.

Københavnsområdet: En rastende Varpelev den 6. februar.

 

Stor Skrigeørn:

Nordsjælland: En adult trak nordøst ved Hellebæk den 24. marts. Den blev efterfølgende set ved Hittarp i Sverige.

 

Jagtfalk, 3 fugle:

Nordvestjylland: Fuglen der blev fundet nær Hanstholm i efteråret 2019, overvintrede i den nordlige del af Hanstedreservatet og omkring Hanstholm Havn. Den blev set gennem hele perioden.

Sydvestjylland: En 2K trak syd ved Hønen på Fanø den 10. januar.

Storstrøm: En 2K trak nord ved Jungshoved den 5. januar.

Jagtfalk, 2K, Hanstholm den 31. januar 2020. Foto: Henrik Haaning Nielsen

 

Trane:

I løbet af marts skilte to dage sig ud som meget store trækdage.

Den 14. marts: 4170 Jættebrink, Møns Klint (Storstrøm), 2684 Storedal, Stevns (Københavnsområdet) og 2985 Sydvestpynten (Københavnsområdet).

Den 23. marts: 3410 Storedal, Stevns (Københavnsområdet), 2597 Amager Strandpark (Københavnsområdet) og 3035 Hellebæk (Nordsjælland).

 

Mudderklire (vinterobs), 2 fugle:

Østjylland: En overvintrende fugl i Grenå Havn sås i perioden 1. januar – 22. marts.

Fyn: En rastende Lumby Middelgrund den 19. januar.

 

Hvidklire (vinterobs):

Fyn: En overvintrende fugl blev set mange gange i Lunkebugten og Nørreskov Nor på Tåsinge i perioden 2. januar – 19. februar.

 

Thorshane:

Storstrøm: En 2K blev set af mange ved Sildestrup Strand 2-4. februar, men fuglen blev faktisk allerede set første gang, ifølge DOFbasen, den 12. januar.

Se i øvrigt også denne artikel, der behandler bestemmelse af Thorshane vs. Sandløber og hav den i baghovedet, når billedet nedenfor studeres.

Thorshane mellem Sandløbere, Sildestrup Strand den 4. februar 2020. Foto: Jan Svejgaard Jensen

 

Mellemkjove:

Københavnsområdet: En 3K trak sydøst ved Sydvestpynten på Amager den 15. marts.

 

Ride:

Nordjylland: Største trækdag i Skagen, og i Danmark, i perioden blev 2169 ex nordvest, Grenen, den 25. januar.

 

Sorthovedet måge (vinterobs), 6 fugle:

Nordvestjylland: En rastede ved Nytorp den 25. januar og en sås i Hanstholm Havn den 8. februar.

Østjylland: En rastende Gjerrild Nordstrand den 2. februar.

Sydøstjylland: 1 rastende Egum og Rands Fjord den 25. januar.

Sydvestjylland: 1 rastende Fovrfeltbækkens Udløb den 27. februar.

Sønderjylland: 1 vesttrækkende Tontoft Nakke 19. januar.

 

Hvidvinget Måge, 8 fugle:

Nordjylland: En 2K sås i Skagen den 18. januar og en 2K sås igen deroppe den 16. februar. Der er sikkert tale om to forskellige fugle. I Hirtshals Havn sås en 2K den 7. januar. Derefter skal vi hen til 10-12. februar før der på ny sås en fugl i havnen, denne gang også en 2K. En sjælden indlandsobs blev udgjort af en 2K ved Stenisengevej nær Tylstrup i dagene 3-9. marts.

Nordvestjylland: En 2K rastede i Hanstholm Havn og ved Hanstholm Slamdepot på flere datoer i perioden 22. januar – 5. februar. På stranden ved Nørre Vorupør rastede en 2K den 5. februar.

Vestjylland: En anden af de sjældne indlandsobs blev udgjort af en 2K, Gødstrup Sø, den 30-31. marts.

 

Gråmåge, 23 fugle:

Nordjylland: Skagen melder om en 2K og en 3K i perioden, mens Hirtshals formentlig har besøg af to forskellige 2K (henholdsvis den 9. februar og den 23. marts). Derudover raster en adult i Hirtshals Havn den 10. februar. Fra strandene meldes der om en 2K nordøsttrækkende ved Ejstrup Strand den 4. januar, 2K rastende på Rødhus Strand den 14. februar, en adult på Saltum Strand den 22. februar samt en 2K Slettestrand den 28. marts. I Sæby havn raster en 3K den 14. februar, hvilket er en fugl der har holdt til på havnen i et års tid ifølge observatøren.

Nordvestjylland: Hanstholm Havn melder om tre forskellige 2K fugle i perioden. En 2K holder til i Løgstør havn fra 5. februar, og den ses stadig i skrivende stund, mens Vejlerne melder om to fugle: En 3K den 1. februar og en 2K den 7. februar.

Vestjylland: En 2K, Vest Stadil Fjord, den 7. januar, en 2K, Haurvig, den 21. januar samt en 2K, Thyborøn, den 8. februar.

Østjylland: En 3K sås på mange datoer i perioden 2. januar – 21. marts i Grenå havn.

Sydvestjylland: Tilsyneladende er der blot set en 2K fugl på flere lokaliteter i Blåvandsområdet i perioden 2. januar – 26. marts. På Fanø sås en 4K 25-28. februar og en 2K den 11. januar.

 

Splitterne (vinterobs), 4 fugle:

Nordvestjylland: den 4. januar rastede en i Hanstholm Havn. Samme fugl sås rastende ved Roshage i dagene 5-8. januar. Den 14. februar sås på ny en fugl ved Roshage.

Storstrøm: To trak øst ved Hyllekrog den 12. februar.

 

Lomvie:

Nordjylland: Store trækdage i Skagen blev udgjort af 3300 nordvest + 159 sydøst den 25. januar, 1279 nordvest + 980 sydøst den 6. februar, 2160 nordøst den 4. marts og 3723 sydøst den 25. marts.

 

Alk:

Nordjylland: Tre store dage i Skagen skilte sig ud: 2644 trækkende nordvest + 2026 sydøst den 6. februar, 5039 nordøst den 4. marts og 4271 nordvest den 6. marts.

 

Lunde:

Sydvestjylland: En blev fundet død på Fanø Vesterstrand den 20. februar.

 

Søkonge, 9 fugle:

Nordvestjylland: To søkonger blev set vesttrækkende ved Roshage henholdsvis den 3. og 4. januar. Den 6. januar rastede en fugl i Hanstholm Havn.

Østjylland: To fugle der rastede i Studstrupværkets kølekanal blev opdaget den 1. januar. Der blev regelmæssigt set en fugl hér frem til 12. januar, dog to ex igen den 5. januar og en den 30. januar. Desuden rastede ved Gjerrild Nordstrand den 25. januar og 1 trak øst samme sted den 8. marts.

Sydvestjylland: 1 rastende i Esbjerg Havn 16-30. januar.

Fyn: En rastede ved Strib i perioden 4-22. januar.

Nordsjælland: En trækkende ved Børstrup Hage den 23. februar.

 

Mellemflagspætte, 2 fugle:

Sønderjylland: En fugl blev fundet i Draved Skov, da det nye år var blot få timer gammelt, den 1. januar. Formentlig samme blev set i skoven den 8. januar. Derudover blev en fugl set gentagne gange ved Kruså Møllesø i perioden 2-19. februar.

Mellemflagspætte, Kruså Møllesø den 14. februar 2020. Foto: Patrick Hasager Lauritsen

 

Høgeugle, Hald v. Hundested den 25. januar 2020. Foto: Henrik Haaning Nielsen
 

Høgeugle, 6 fugle:

Storstrøm: Fuglen i Hesede Skov sås sidste gang den 23. marts.

Nordsjælland: Hele tre fugle, hvoraf de to var kendte helt tilbage fra efteråret 2019. Fuglen i Gribskov sås sidste gang den 27. marts og fuglen ved Hald nær Hundested sås sidste gang den 3. marts. En fugl ved Karlebo nåede at blive et tilløbsstykke i perioden 16-26. marts, men allerede fra den 22. februar er den indtastet i DOFbasen.

Københavnsområdet: I Vallø Storskov blev to fugle fundet den 12. marts. Det viste sig at være et par og i dagene der fulgte, var det meget tydeligt at det var et par i ynglehumør. Vi får se, hvordan historien ender…

Høgeugle, Karlebo den 18. marts. Foto: Christian Gladher

 

Perleugle, 2 syngende:

Østjylland: En syngende Gludsted Plantage på flere datoer i perioden 4. januar – 7. februar.

Sydvestjylland: En syngende blev hørt i Blåbjerg Klitplantage 14. februar og igen på flere datoer i perioden 7-26. marts.

 

Mursejler:

Københavnsområdet: En rastende 19-22. marts over Kofoeds Enge og Sydvestpynten på Amager. Der er tale om det tidligste fund i Danmark. Faktisk er der tale om det første martsfund nogensinde. De hidtil tidligste fund er fra 1. april, Kronborg, (jeg er usikker på hvilket år) og 8. april 2017, Vejlerne. Se desuden denne artikel

 

Sejler sp.:

Storstrøm: 1 sås over Bøtø den 19. marts. Observatøren beskriver den som en mursejlertype, men at der ikke med sikkerhed kunne udelukkes f.eks. gråsejler.

 

Hærfugl:

Vestjylland: En fugl blev et tilløbsstykke ved Sletten i Holstebro i perioden 9. februar – 9. marts.

Hærfugl, Sletten, Holstebro den 13. februar 2020. Foto: Gert Thorhauge Andersen

 

Skovpiber:

Sydvestjylland: En usædvanlig tidlig fugl blev fanget og ringmærket ved Blåvand Fuglestation 16. marts.

Skovpiber, Blåvand Fuglestation den 16. marts 2020. En ekstrem tidlig observation. Foto: Blåvand Fuglestation

 

Sortrygget Hvid Vipstjert, ca. 65 fugle:

Nordjylland: I skagen sås ca. 8 fugle i perioden 6-26. marts, bl.a. op til tre fugle den 6. marts. Desuden sås en ved Juelstrup Sø den 7. marts.

Nordvestjylland: En rastede ved Hinding den 15. marts.

Vestjylland: Der blev set tre forskellige fugle på Værnengene på datoerne 9., 13. og 28-29. marts. Ved Bøvling Klit sås én den 10. marts og ved Haurvig blev der set én den 13. og fire den 14. marts. Samme dag også en ved Vest Stadil Fjord.

Østjylland: En rastende Grenå Havn den 13. marts og en rastende Helgenæs den 31. marts.

Sydøstjylland: 1 rastende Uldum Kær 16-30. marts og 1 rastende Nøttrup den 25. marts.

Sydvestjylland: Fra den 29. februar startede en periode med rigtigt mange fugle i området omkring Hvidbjerg Strand og Grønningen. Således sås mellem 2 og 12 per observationsdag i dagene fem til 20. marts. De største dage blev 8 den 11. marts., 12 den 17. marts, 9 den 19. marts og 8 den 20. marts. På Fanø sås totalt omkring 8 fugle, bl.a. fire ved Rindby Sø 24. marts. Ved Hønen, Sønderho har et par holdt til 22-26. marts. Derudover sås en på Visselbjerg Hede 17. marts, tre ved Grærup Langsø 18. marts og en på Blåvandshuk 20. marts. 

Sønderjylland: En rastende Astrup Engsø 22. marts.

Fyn: En rastende Lykkesholm den 11. marts.

Vestsjælland: En rastede i Tamosen den 24. marts.

Storstrøm: En rastede ved Hundevængsgård på Østmøn den 24. marts.

Nordsjælland: En rastede ved Hellebæk den 18. marts.

Sortrygget Hvid Vipstjert (ssp yarrellii), Værnengene den 13. marts 2020. Foto: Johnny Meilvang Lawcock

 

Hvid vipstjert (vinterobservationer), 24 fugle:

Nordjylland: En rastede mellem sangsvaner den 22. januar ved Vildmosegård i Lille Vildmose.

Vestjylland: En sås ved Dejbjerg den 23. januar og en på Værnengene den 25. februar.

Østjylland: En rastende Horskær den 3. januar, en rastende Sabro den 23. januar, en rastende Grenå By den 4. februar og en rastende Brabrand Sø den 27. februar.

Sydvestjylland: En rastede ved Torrup nord for Esbjerg den 7. januar.

Sydøstjylland: En rastende Horsens Losseplads den 9. januar.

Sønderjylland: En rastende Margrethekog 23. februar og tre vesttrækkende Tontoft Nakke samme dag.

Fyn: En rastende Vester Hæsinge den 7. januar og en overflyvende Odense Lufthavn den 3. februar.

Vestsjælland: En rastede i Borreby Mose 19. februar og en rastede ved Lammefjord 23. februar.

Nordsjælland: En ved Sjælsø den 13. januar og en ved Asserbo Strand den 19. januar.

Københavnsområdet: En rastende Rødvig Havn den 5. januar og en rastende Kofoeds Enge den 19. januar.

Bornholm: En rastende Salthammer den 2. januar, en rastende Jomfrugårdstranden/Østre Sømark den 5-11. januar samt en Arnager Havn den 12. januar.

 

Sortstrubet Bynkefugl:

Et stort influx skete ultimo marts, hvor arten sås på mange lokaliteter i antal på 5-10 ex. De altoverskyggende antal blev helt op til 38 på Melby Overdrev (Nordsjælland) den 24. marts, 13 Haurvig Vest (Vestjylland) 26. marts og i Skagen blev der set 10 ved Vestervarre, Kandestederne (Nordjylland) den 21. marts. Sidstnævnte er ny rekord for Skagenområdet.

 

Bynkefugl:

Nordjylland: En fugl sås i perioden 22. januar – 28. februar ved Russerbakkevej, Tornby – stedet der gjorde det muligt, at gærdeværling kunne pryde vores artslister. Faktisk blev bynkefuglen fundet under et forgæves forsøg på at finde gærdeværlingen. Fundet er det sjette vinterfund i Danmark. De øvrige er fra 1976, 2001, 2004, 2011 og 2014.

 

Sortstrubet Drossel:

Københavnsområdet: En hun som blev fundet ved Køge Sydstrand den 18. februar, blev set sidste gang den 24. marts.

Sortstrubet Drossel, Køge Sydstrand den 5. marts 2020. Foto: Tonny Nielsen

 

Fuglekongesanger:

Storstrøm: En blev fundet rastende i Bøtøskoven den 22. marts. Det drejer sig om det 8. forårsfund i Danmark, men det første fra marts. De øvrige er fra april (1) og maj (6).  Derudover er der et vinterfund: 1-2. januar 2008, Gedser Odde.

Fuglekongesanger, Bøtøskoven den 22. marts 2020. Landets første martsfund og det ottende forårsfund herhjemme. Foto: Morten Lisse

 

Pungmejse, 5 fugle:

Nordjylland: En sås i Lille Vildmose den 19-22. januar og en anden rastede samme sted den 9. marts.

Østjylland: En rastende Bjerregrav Mose den 23. januar og 2 rastende Hornbæk Enge den 13. februar.

Pungmejse, Lille Vildmose den 19. januar 2020. Foto: Gustav Urth

 

Gulirisk, 15 fugle:

Nordjylland: En trækforsøgende på Grenen den 6. februar udgør det tredje vinterfund i Skagen nogensinde. Derudover sås en trækforsøgende den 26. marts og en trækforsøgende den 31. marts, også på Grenen.

Nordvestjylland: En trækkende Hanstholm Fyrhaver den 25. marts.

Østjylland: En syngende Vestre Kirkegård, Aarhus, den 30-31. marts.

Sydvestjylland: En overflyvende Tipmosen den 20. marts.

Sønderjylland: En østtrækkende Tontoft Nakke den 22. marts.

Storstrøm: Gedser havde trækforsøgende fugle den 16. og 28. marts. I Kraneled på Møn rastede 2 fugle den 22-23. marts.

Københavnsområdet: En syngende, Højerup, Stevns, den 28-29. marts.

Bornholm: En syngende Balka 21. marts, en rastende Hammeren den 26. marts og en syngende Snogebæk den 29. marts.

 

Kvækerfinke:

De kæmpemæssige flokke der kunne opleves ved Hjøllund Plantage (Østjylland) og Årtoft Plantage (Sønderjylland) blev store tilløbsstykker for fuglekiggere og andre interesserede.

Begge steder var der meget store forskelle i vurderingerne af antallet, og fra begge steder lyder spændet på mellem 100.000 og 1.000.000. Uanset hvad de nøjagtige tal har været, har der været tale om en yderst spektakulær oplevelse! Læs også denne artikel

Kvækerfinker, Årtoft Plantage den 14. januar 2020. Foto: Klaus Bo Jensen

 

Krognæb, 2 fugle:

Ovenpå den store invasion ultimo oktober og november 2019, var det forventet at nogle kunne ses på tidligt forårstræk. Det blev imidlertid kun til to fugle.

Nordjylland: En han rastende Stald Grenen den 3. februar.

Vestsjælland: En hørt Sandflugtsplantage, Rørvig den 10. februar.

Krognæb, han, Stald Grenen, Skagen den 3. februar 2020. Foto: Anders Sydney Jensen

 

En stor tak skal lyde til alle fotografer for at dokumentere mange af de spændende observationer med fotos på DOFbasen. De fleste fotos der illustrerer denne ”Set i felten”, er således hentet direkte på DOFbasen. Derudover vil jeg takke de øvrige fotografer, der har stillet fotos til rådighed efter henvendelse.

Kommentarer

Tak for den flotte artikel. Jeg vil lige bemærke at den Amerikansk Sortand der lå ved Liseleje 13-14. februar ikke var den den samme som ved Melby Overdrev. Begge fugle sås præcis samtidig. Jeg har lagt fotografier af begge fugle på DOF-basen den 14. februar.