Fuld gang i hedehøgenes ynglesæson

De danske hedehøge er netop nu i fuld gang med ynglesæsonen, og den tørre vejrudsigt er godt nyt for de små unger i rederne. Omkring 20 par yngler her i landet i år, og som sædvanlig er de primært at finde i Jyllands sydvestligste hjørne.

Syv danske hedehøge flyver rundt med enten satellitsendere eller gps-loggere, som året rundt bidrager med indsamling af ny viden om hedehøgenes færden.

De rygsækbærende hedehøge er alle opkaldt efter personer, der har været involveret i arbejdet med den sjældne ynglefugl, og her følger en status på disse hedehøges yngleaktiviteter i år – og nederst i artiklen omtales et nyt webcam, som vore kolleger i Holland har placeret ved en hedehøgrede.

Fugle med satellitsendere

Mathilde, som er den hedehøg, vi har fulgt i flest år, yngler igen i år i området omkring Ballum, hvor hun har tre unger i reden. Hun yngler i år sammen med en umærket han. Mathilde har båret sin satellitsender siden 2009, og vi har altså fulgt hende til og fra Afrika fire gange.

Hedehøgen Mathilde blev ringmærket og forsynet med en satellitsender i 2009. Siden da har hun været turen til Afrika igennem fire gange. På billedet ses Mathilde inden påsætning af satellitsenderen, som kan ses til højre i billedet. Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Leas satellitsender blev sat på i 2012, hvor hun ynglede i Ballum sammen med Pierre, som også fik en sender på. Pierre bar en tysk ring fra august 2010, hvor han blev ringmærket som den yngste af et kuld på fire i Sönke-Nissen-Koog, Nordfriesland (cirka 30 km syd for grænsen).

Hedehøgen Lea slog sig i 2013 ned i Tyskland, hvor hun blev fotograferet i starten af ynglesæsonen. På billedet her ses både satellitsenderen og bevis på, at hun er i færd med at bygge en rede. Foto: Sabine Baum.

Desværre omkom Pierre i Niger i november 2012, og Lea har i år valgt at slå sig ned i Nordtyskland tæt ved den hollandske grænse. Det ser dog ud til, at hun har opgivet sit yngleforsøg for i år.

Fugle med gps-loggere

Jeppe yngler tilsyneladende ikke i år. Han fik sat sin logger på i 2011, da han ynglede i Ballum-området, og i 2012 antog vi, at han enten var død eller ynglede syd for grænsen.

Til vores store glæde dukkede han dog pludselig op i 2013, og hans gps-logger afslørede, at han slet ikke kom til Europa sidste år. Han opholdt sig i Afrika hele sommeren, hvilket er yderst usædvanligt. Denne adfærd har vi ikke tidligere set hos de fugle, vi har fulgt med satellitter eller gps-loggere.

Flemming fik logger på i 2012, hvor han ynglede i Ballum sammen med hunnen Inga. Hans logger har afsløret hele hans træk til og fra Afrika, men sidst i juni holdt loggeren pludselig op med at fungere. Derfor har vi netop genfanget ham og sat en ny logger på ham, så vi også kan følge dette års yngleforsøg.

Han yngler igen i Ballum sammen med Inga, og parret har nu fire unger i reden.

I år har to hunner, som begge yngler i rapsmarker nær Ballum, fået gps-loggere på. Begge er opkaldt efter lokale kvinder og har fået navnene Ellen Margrethe og Vibeke. Ellen Margrete viste sig at være ringmærket i 2006 i en rede på næsten samme sted.

Her ses ringene på hedehøgen Ellen Margrete, som blev ringmærket i Harknag i 2006. I 2013 blev hun fanget på næsten samme sted og blev påsat en gps-logger, der nu giver os detaljeret viden om hendes færden som voksen ynglefugl. Foto: Henning Heldbjerg.

Ellen Margrete har nu store unger i reden, mens Vibeke desværre ser ud til at have opgivet sit yngleforsøg.

Peder, som også har fået logger på i 2013, yngler tilsyneladende ikke i år. Han flyver en del rundt blandt de andre par og ser ikke ud til at have et fast tilholdssted. Peder er opkaldt efter en lokal landmand, som i mange år har haft ynglende hedehøge på sine marker.

Hollandsk webcam

Vores samarbejdspartner i Holland, Werkgroep Grauwe Kiekendief, har i år placeret et webcam ved en hedehøgrede i Holland.

Hannen ved denne rede bærer en gps-logger, hvilket giver en helt unik mulighed for at kombinere bytteobservationer via kameraet med hannens udnyttelse af landskabet. Gps-loggeren afslører løbende hans færden, og når han vender tilbage til reden, afslører kameraet, hvad han fanger på sine fourageringsture.

Kuldet i reden bestod oprindeligt af fire unger, men i forbindelse med byttelevering - og deraf følgende kamp mellem ungerne - dræbte den største unge desværre den mindste. De tre tilbageværende unger ser alle ud til at have det godt og vokser hurtigt.

Se kameraet her: http://www.rtvnoord.nl/index/index.asp?q=kiekendief&show=all

Kommentarer

Efter at Lea opgav sit yngleforsøg i Tyskland, har hun fornylig valgt at bevæge sig mod nord til Danmark. På få dage har hun bevæget sig en del rundt, først ved Vadehavet, så en dag midt i Sønderjylland øst for Gram, herefter en et-døgns rundtur i det fynske - tilsyneladende via Lillebælt, Odense, Nyborg, Svendborg & Fåborg. Nu er hun så kommet retur til Sønderjylland.

Hej Lise

Ja, det er en helt ny verden, der åbner sig. Og selvom vi hele tiden bliver klogere, så dukker der også hele tiden nye spørgsmål op - så der skal nok være stof til mange flere kapitler i krøniken.

Mange hilsner Iben

Spændende, masser af viden præsenteres herligt. Jeg har nydt at følge hedehøgene. Det er både sjovt og oplysende at følge "krøniken " om hedehøgene i deres færden rundt i verden via deres loggere og sattelitudstyr .