Kort Nyt filtreret på Aktuelt

image description Sortér

Opfordring til debat om de danske fuglenavne

Snart udgives en ny international systematik, hvilket også vil resultere i en ny fugleliste med danske fuglenavne. I den anledning opfordrer Hans Meltofte her til en debat om nogle få af de danske navne. Skal navne som kortnæbbet gås & islandsk ryle bare støves af og genbruges, eller bør de udskiftes på den nye liste?

Chokerende massakre på amurfalke dokumenteret i Indien

Conservation India har dokumenteret en omfattende fangst og mishandling af amurfalke i det nordøstlige Indien. Det vurderes, at op mod 140.000 falke mister livet hvert efterår, når de på trækket passerer gennem delstaten Nagaland.

Bestil Fugleåret 2017

Bestil Fugleåret 2017 fra 29. oktober

Er de rødlistede danske skovfugle i fremgang?

I Danmark holder vi godt øje med fuglene. Tusindvis af frivillige observatører taster ind i DOFbasen og deltager gennem DOF i atlasundersøgelser, punkttællingsprojektet og overvågning af de fåtallige ynglefugle. Alligevel er udviklingen i vore ynglebestande ikke entydig.

Sider