Kort Nyt filtreret på Birgitte Rasmussen og Anders Tøttrup

image description Sortér

Vigtige skridt taget mod bedre beskyttelse af trækfuglene

Mange danske ynglefugle begiver sig hvert efterår ud på en lang rejse til vinterkvartererne i Afrika og retur til yngleområderne i Europa, når foråret kommer til den nordlige halvkugle. Den tiende partskonference (COP 10) under Bonn konventionen kan måske vise sig at få stor betydning for beskyttelsen af de af vores trækfugle, der hvert år tilbagelægger tusindvis af kilometer over det afrikanske kontinent.