Kort Nyt filtreret på Danske ynglefugle

image description Sortér

Skarven på vej mod stabilitet efter magre år

Måske er den danske bestand af skarver ved at finde sit niveau omkring 31.000 ynglepar, der fordeler sig i mange kolonier med stor geografisk spredning

Havørnenes unger er fløjet fra reden

Nu kan vi endelig bekræfte med levende billeder, at havørnenes ungerne fra DOF's havørne-tv er fløjet hjemmefra.

Sider