Kort Nyt filtreret på Danske ynglefugle

image description Sortér

VIDEO: Vibens nye dunbolde

De første vibeunger er udklækket og spankulerer rundt. Vi fandt et kuld 2. maj med få dage gamle unger, som du kan opleve i denne korte video.

Havørnene var tilbage - DOF sendte live fra reden igen i 2015

Her var der spændende kig til landets mest populære par havørne direkte fra den vilde danske natur. Du kunne følge med og oplev rugning, æg og spændende adfærd direkte.

Kun få æg klækker hos hvidbrystet præstekrave

I de seneste årtier har ynglebestanden af hvidbrystet præstekrave i Danmark været nedadgående, om end bestanden har ligget relativt stabilt på omkring 50-60 par de sidste ti år. Flere forstyrrelser fra strandgæster på sandstrandene, hvor arten yngler, er med til at reducere artens ynglesucces. En ny rapport indikerer dog, at prædation og afgræsning med kreaturer er de største trusler.

Hvid natugle tæt på at gå helt i sort

Det var lige ved at gå galt for Danmarks måske første rent hvide natugle. Nu er den dog - efter godt tre ugers rekreation og pleje - på ny klar til et liv som nattens musejæger.

Sider