Kort Nyt filtreret på Danske ynglefugle

image description Sortér

Snehvid natugle ringmærket i et kuld på Als

Helt hvide individer er ekstremt sjældne i uglernes i reglen nattemørke univers, men i Sønderjylland er en få uger gammel lysende hvid natugle - med røde øjne - nu ved at få fjer og forberede sig på voksenlivet som de mørke timers lydløse musejæger.

Masseforekomst af skestorke i Vejlerne

Danmarks hidtil største flokke af skestork kan i disse dage opleves i Vejlerne, hvor der er talt mindst 245 af de hvide ibiser. Mange af fuglene er danske ynglefugle, men der er undertiden også rykind af skestorke fra Holland og Tyskland.

Efter ti års fravær yngler brushanen igen på Nyord

Fugleværnsfonden har i indeværende ynglesæson haft eksperter fra firmaet Amphi Consult på fugletællinger på Nyord Enge. Tællingerne viser en enestående observation på to til tre ynglende brushøns.

Håb for et godt storkeår

Der er i år udsigt til to storkepar med yngel i Danmark. På Sjælland har storkeparret i Gundsølille, som er dannet af to skånske projektstorke, allerede unger, og i Sønderjylland er et nyt storkepar netop begyndt at ruge.

Sider