Kort Nyt filtreret på Henning Heldbjerg

image description Sortér

First, tyrkerduen took Berlin, then it took Manhattan

Tyrkerduen har koloniseret Nordamerika i løbet af få årtier og har derved kopieret sin egen præstation fra Europa i det 20. århundrede.

Liv og død for trækkende rovfugle

Et nyt studie af dødeligheden blandt langdistancetrækkende rovfugle, som DOF har bidraget til, viser at trækket frem og tilbage mellem yngleområde og vinterkvarter udgør den farligste del af fuglenes årscyklus.

Ny årsrapport fra DOF’s Punkttællingsprogram

Netop nu er de danske punkttællere i gang med sommerens optælling af de danske fugle langs faste ruter. Årets rapport fra Punkttællingsprogrammet, som denne gang sammenligner vinterbestandene med ynglebestandene, er samtidig udkommet og udsendes til alle deltagere samt myndigheder og andre, der har interesse i at kende til de danske fuglebestandes udvikling.

Status for hedehøgen som dansk ynglefugl

DOF har netop publiceret årets rapport fra Projekt Hedehøg om arbejdet med ynglende hedehøge i Sydvestjylland. Antallet af ynglepar er stabilt i forhold til 2011, men kun seks par har fået unger på vingerne i 2012.