Kort Nyt filtreret på Henning Heldbjerg & Thomas Vikstrøm

image description Sortér

Vil du hjælpe med obs på din ferie?

Mange spændende fugle skal ikke bare ses, men kan også indrapporteres. Skal du på ferie i Europa i 2017, kan du let bidrage til det europæiske atlas.

Der er brug for dine ynglefugledata fra Øst- og Sydøsteuropa

Nu har du mulighed for at udvide din atlasdeltagelse til store dele af det østlige Europa. Sideløbende med Atlas III er en europæisk atlasundersøgelse nemlig i gang, og der mangler observatører mange steder.