Kort Nyt filtreret på Henning Heldbjerg Peter Sunde Tommy Asferg Johnny Kahlert og Anthony D. Fox Dept of Bioscience Aarhus Universitet HH også DOF

image description Sortér

Muligheder og begrænsninger, hvis man vil bruge jagtudbytte som mål for fugle og pattedyrs bestandsudvikling

På baggrund af to danske overvågningsprogrammer med data leveret af henholdsvis jægere og ornitologer har forskere fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk Forening undersøgt, i hvilken grad ændringer i jagtudbyttet afspejler ændringer i bestandenes størrelse.