Kort Nyt filtreret på Iben Hove Sørensen

image description Sortér

Stor hornugle er tilbage på reden - følg med her på Pandion

I en sønderjysk grusgrav har der de seneste uger været travlt både dag og nat. I ly af mørket har en stor hornugle gravet en redeskål, som hans mage nu endelig har godkendt og indfundet sig i. DOF tænder i den anledning for kameraet ved reden, så alle kan følge med i, hvad der sker.

Endelig starter Atlas III - i morgen går det løs

Ventetiden har været lang for mange af DOF's feltornitologer, men nu er den endelig slut. Lørdag d. 1. marts lyder startskuddet til Atlas III, som er DOF's tredje store atlasundersøgelse af de danske ynglefugle. I løbet af de kommende fire år vil vi få overblik over ynglefuglenes udbredelse her i landet, og masser af ny viden vil blive indsamlet.

Havørnene er tilbage - DOF sender igen live fra reden

I 2013 havde DOF for første gang æren af at invitere danskerne med op i en havørnerede, da vi i marts åbnede for live streaming fra et webkamera. Nu er det endelig blevet tid til at tænde kameraet igen. Ørnene er aktive omkring reden, dagene er blevet lysere, og inden længe vil der forhåbentlig ligge æg i den store ørnerede på Lolland.

Artikel afslører ny viden om nordeuropæiske hedehøge

En ny artikel af hollandske og tyske forskere er baseret på en omfattende analyse af hedehøges trækruter fra forskellige ynglepladser i Nordeuropa til overvintringspladserne i Vestafrika. Blandt forfatterne er tre af DOF’s samarbejdspartnere i Dutch Montagu’s Harrier Foundation (Werkgroep Grauwe Kiekendief), som står bag forskningsprojektet.

Sider