Kort Nyt filtreret på Iben Hove Sørensen

image description Sortér

Nyt fra de danske hedehøge i Vestafrika

De to danske hedehøge Mathilde og Lea, som begge bærer satellitsendere, befinder sig nu omkring 600 kilometer fra hinanden i Vestafrika. Efter at Mathilde har bevæget sig næsten 500 kilometer mod syd, opholder de to hedehøge sig nu i hvert sit land.

Er de rødlistede danske skovfugle i fremgang?

I Danmark holder vi godt øje med fuglene. Tusindvis af frivillige observatører taster ind i DOFbasen og deltager gennem DOF i atlasundersøgelser, punkttællingsprojektet og overvågning af de fåtallige ynglefugle. Alligevel er udviklingen i vore ynglebestande ikke entydig.

Nordisk symposium om kongeørn med dansk deltagelse

Danmark har i over 10 år haft en fast ynglebestand af kongeørn, hvilket er særdeles glædeligt. Til gengæld er det bekymrende, at bestanden stadig kun er på tre-fire par, når næsten 30 unge kongeørne nu er kommet på vingerne fra de danske reder. Hvor bliver ørneungerne af?

Fugleåret 2012 kan nu afhentes i Naturbutikken

Hvis du har bestilt et eksemplar af Fugleåret 2012, kan du nu afhente det i Naturbutikken. Fugleåret 2012 er også snart på vej til dem, der har betalt for at få publikationen tilsendt med posten.

Sider