Kort Nyt filtreret på Iben Hove Sørensen

image description Sortér

Slagfalk afløst af lærkefalk på ungarsk webcam

Et LIFE-projekt i Ungarn har i år fulgt et par af de sjældne slagfalke gennem et webcam. Parret ynglede med succes og fik en enkelt unge på vingerne – og samme dag, som ungen forlod redekassen, indfandt et par lærkefalke sig i reden.

Endnu et dansk fund af mellemflagspætte

Mellemflagspætten har længe været i fremgang syd for Danmarks grænser, men alligevel er det 50 år siden, at arten sidst har opholdt sig her i landet. Det troede vi i hvert fald. Inden for den seneste måned er to nye fund dokumenteret.

Ørne om dagen – ugler om natten

Nu har DOF den store glæde at præsentere jer for endnu et webkamera, der sender live fra en fuglerede. Også denne gang er der tale om en imponerede art med et stort vingefang. Et ynglepar af stor hornugle kan nu følges på Pandion.

Nu er det første æg klækket i ørnereden

Som mange af jer allerede har opdaget, så er den første unge nu kommet ud af ægget i havørnereden. I DOF blev der holdt øje med reden hele dagen, og mange medlemmer skrev til os, at de hørte pippen fra reden, men det blev først hen under aften, at ungen kom frem.

Sider