Kort Nyt filtreret på Jan Skriver

image description Sortér

Bengalterne ynglede måske i Danmark i 2011

Hjarnø i Horsens Fjord husede i foråret 2011 en bengalterne, der sandsynligvis dannede par med en splitterne. Fundet af den subtropiske terne, der før 2011 aldrig tidligere var set i Danmark, fandt sted i et privatejet og godt beskyttet område. Ejeren ønskede ikke fundet offentliggjort.

Aftenfalke på insektjagt i Danmark

Mens fiskeørne og hvepsevåger trækker over os på vej mod syd, tager vi i disse dage imod et rykind af aftenfalke fra Østeuropa. Rovfuglene tager en sviptur mod nord for at jage guldsmede og græshopper. Læs også 4 obs fra DOFbasen.

Skarven på vej mod stabilitet efter magre år

Måske er den danske bestand af skarver ved at finde sit niveau omkring 31.000 ynglepar, der fordeler sig i mange kolonier med stor geografisk spredning

Varsel for de kommende dage: Traner trækker tidligt til træf

Østlige vinde og stigende temperaturer får i disse dage flokke af traner til at trække over den østlige del af Danmark. De store fugle er på vej fra halvøen Rügen i Nordtyskland til Hornborgasjön ved Göteborg. De næste dage kan der være udsigt til imponerende trane-kiler, der pløjer himmelen på fuglenes rejse mod moserne i nord.

Sider