Kort Nyt filtreret på Københavns Universitet

image description Sortér

To mærkelige fugle får ny placering på stamtræet

En mærkelig skovpiber og en lige så mærkelig vipstjert, der forekommer på øerne i hhv. Indonesien og Vestafrika, har fået afsløret deres familieforhold ved hjælp af genetiske metoder af et svensk-dansk forskerteam. De to fugle ligner ellers helt andre fuglefamilier, og deres usædvanlige evolution har snydt forskerne i årtier. Fuglenes nye stamtræ er publiceret i dag.

Fugle på vej til Danmark udfordrer dansk naturforvaltning

Når klimaet ændrer sig, vandrer fugle og andre dyr nordøst på i Europa for at følge med det klima, de er vant til. Nye arter finder vej til Danmark, mens nuværende arter kan blive sværere at fastholde i Danmark. Et nyt studie viser, at danskerne både ønsker at bevare de nuværende fugle i Danmark og tage sig af de truede fugle, som kommer sydfra.

Perleugle fra Tyskland yngler i Danmark

En ringmærket perleugle, som i denne tid yngler i en redekasse nær Herning, er udklækket i Nordtyskland. Det er første gang en ringmærket perleugle fra udlandet er fundet ynglende i Danmark. Det indikerer, at den nyetablerede jyske perleugle-bestand er indvandret fra Nordtyskland.

Danske kirkeugler truet af mangel på føde

De danske kirkeugler mangler føde i yngletiden, og det truer bestandens overlevelse. Forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter har undersøgt, hvilken type landskab uglerne foretrækker at søge føde i. Overraskende søger fuglene primært føde i haver og bebyggede områder.

Sider