Kort Nyt filtreret på Marie-Louise Olsen

image description Sortér

Efter ti års fravær yngler brushanen igen på Nyord

Fugleværnsfonden har i indeværende ynglesæson haft eksperter fra firmaet Amphi Consult på fugletællinger på Nyord Enge. Tællingerne viser en enestående observation på to til tre ynglende brushøns.