Kort Nyt filtreret på Mathilde Lerche-Jørgensen

image description Sortér

Ny årsrapport fra DOF’s punkttællingsprojekt

Netop nu er de danske punkttællere i gang med sommerens optælling af de danske fugle, som to gange årligt tælles op langs faste ruter. Årets rapport fra projektet, som denne gang sammenligner fuglelivet i Øst- og Vestdanmark, er samtidig udkommet.

Endelig bevæger hedehøgene sig nordpå igen

I de seneste måneder har vores to satellitmærkede hedehøge opholdt sig i henholdsvis Guinea ved Nigerfloden (Mathilde) og i Mali ved det indre Nigerdelta (Lea). Nu er de begge begyndt at trække mod nord, og vi forventer at se dem i Danmark i begyndelsen af maj.

Vinteren i Afrika er hård ved de danske hedehøge

Af de tre danske hedehøge, som i sensommeren forlod yngleområderne, er der nu kun en tilbage. Både Mathilde og Pierre er omkommet i overvintringsområdet i det vestlige Afrika, mens Lea fortsat sender nyt fra Mali.

Den sidste satellitmærkede hedehøg er tilbage

Hedehøgen Mathilde blev ringmærket og udstyret med en satellitsender den 18. juli 2009 i Ballum i Sydvestjylland. Hun er en ud af i alt otte danske hedehøge, som i årene 2008-2010 blev satellitmærket under et forskningsprojekt, som forsøger at belyse hedehøgenes træk mellem Danmark og Afrika.