Kort Nyt filtreret på Nathia Brandtberg

image description Sortér

Årets punkttællingsrapport er på gaden

Hvilke arter går frem og hvilke går tilbage? Det og meget andet kan du få svar på i dette års rapport fra DOF’s Punkttællingsprogram, som netop er udkommet.

Fuglesensation igen: Sortbrynet albatros besøgte Danmark

Sidste år fik Hirtshals besøg af en meget sjælden sortbrynet albatros. I går var albatrossen tilbage i Hirtshals, og den slog sig ned på samme mole som sidste år. Det har igen fået ornitologer fra hele landet til at valfarte til Hirtshals for at se den vildfarne albatros.

Kun få æg klækker hos hvidbrystet præstekrave

I de seneste årtier har ynglebestanden af hvidbrystet præstekrave i Danmark været nedadgående, om end bestanden har ligget relativt stabilt på omkring 50-60 par de sidste ti år. Flere forstyrrelser fra strandgæster på sandstrandene, hvor arten yngler, er med til at reducere artens ynglesucces. En ny rapport indikerer dog, at prædation og afgræsning med kreaturer er de største trusler.

Overvågning af hvidbrystet præstekrave i Vadehavet

Et nyt samarbejde vil gennem opsætning af vildtkameraer og analyse af de resulterende fotos belyse forstyrrelse af ynglende hvidbrystet præstekrave på Rømø og Fanø. Håbet er, at artens ynglesucces her i landet kan forøges gennem den rette forvaltning.

Sider