Kort Nyt filtreret på Niels Søndergaard

image description Sortér

Katastrofe lurer for de europæiske gribbe

Det smertestillende veterinærpræparat Diclofenac var tæt på at udslette flere arter af gribbe i Indien, inden myndighederne forbød anvendelsen af stoffet i 2006. I dag anvendes præparatet blandt andet i Spanien og Italien, hvor en stor del af de europæiske gribbe hører hjemme.

Børn tegner animationsfilm til støtte for truet skeryle

Børn fra otte forskellige lande har tegnet animationsfilmen her som en sød påmindelse om en alvorlig sag: Skerylen er blandt verdens mest truede fuglearter. Der findes nu under 200 par i verden. Den lille vadefugl med det fladtrykte næb lider blandt andet under habitatændringer langs dens trækrute.