Kort Nyt filtreret på Nina Malou C. Fenger

image description Sortér

Fugle hjælper gerne til på kaffeplantager

Kaffe er en af de mest udbredte afgrøder i verden og har været det i mange år. I både Costa Rica og Puerto Rico har studier nu vist, at fuglene i området gerne hjælper farmere på kaffeplantager med at holde antallet af insekter nede, hvis dele af den naturlige vegetation får lov at blive.

Sortstrubet alfesmuttes familiehemmeligheder

Forskning har afsløret mekanismen bag den australske fugleart sortstrubet alfesmuttes evne til at afsløre unger, der ikke er dens egne, inden den bruger energi på at fodre dem. Inden ungerne klækker, lærer alfesmutten sit kuld et unikt kald, som eventuelle gøgeunger i reden ikke kan gentage. De opholder sig simpelthen ikke længe nok i reden til at knække denne kode til fri kost og logi.

Hvem har hængt den døde spætte op ved redekassen?

I juli 2012 besøgte Matilde Enevoldsen familiens sommerhus på Sejerø sammen med sin far. Ved sommerhuset havde de flere gange observeret en ung stor flagspætte, der befandt sig ved en opsat redekasse. En dag fandt de til deres forundring spætten siddende død ved redehullet.

Musvitter værner også om privatlivets fred

Et bachelorprojekt udført af Leonora Simony og Malou Fenger fra Københavns Universitet har vist, at musvithannerne i Gribskov sænker stemmen, når de kommunikerer med deres partner i nærheden af redehullet. Den ændrede adfærd kan formodentlig forklares ved, at musvitterne på denne måde undgår at tiltrække rivaler og rovdyr.