Kort Nyt filtreret på Nyt fra DOF

image description Sortér

Glenter glimrede med ny dansk rekord

Midt i januar er der talt hele 268 overvintrende røde glenter i det danske landskab. I nyere tid har der formentlig aldrig været så mange vinterglenter i Danmark som netop nu.

Vintertælling af Europas røde glenter i januar

Årets vintertælling af røde glenter er programsat til weekenden den 10.-11. januar 2015. Denne weekend tælles der glenter i hele Europa i en koordineret tælling, som den danske glentegruppe også tidligere har deltaget i. Alle opfordres til at deltage og indrapportere vinterglenter i DOFbasen.

Punkttællinger viser størst fremgang hos overvintrende grågæs

Siden DOF påbegyndte overvågning af overvintrende grågæs gennem punkttællingsprogrammet i vinteren 1985/86, er det gået støt fremad for arten. På de knap 30 år er antallet af overvintrende grågæs steget med gennemsnitlig 22 % årligt. Dermed er grågås den art, som er gået mest frem i vinterperioden, siden de første punkttællinger fandt sted for knap 40 år siden.

Søges: Frivillige DOF'ere til Ghana vinteren 2015

Tre frivillige søges til denne vinters registrering af fugle i Ghana. Det er især trækfuglenes fordeling i landskabet og formidling omkring fuglebeskyttelse med mere i det nordlige Ghana, som der vil være fokus på. Der søges tre frivillige, som hver især vil deltage i arbejdet i cirka tre uger.

Sider