Kort Nyt filtreret på Sjældne fugle

image description Sortér

Verdens hurtigste fugl på lynvisit i Danmark

En tornhalesejler fra Asien blev søndag spottet over den nordlige del af Rømø. Fuglen blev set i ganske få minutter, inden den hastede videre nordpå. I den anden ende af landet lagde Christiansø på samme tid scene til en olivenskovdrossel fra Nordamerika. I løbet af uge 42 blev der i Danmark set tre fuglearter, der aldrig tidligere er registreret i vores natur.

Ekstremt sjælden nattergal fanget på Christiansø

En Manchurernattergal blev søndag 14. oktober om eftermiddagen føjet til listen over fuglearter set i Danmark. Det skete, da ringmærkeren Jens Mikkel Lausten fangede et eksemplar af denne østlige art, som kun er set fire gange tidligere i vores del af verden.

Sjældne terner ankom med varme vinde

Det hidtil største antal individer af hvidskægget terne i Danmark blev registreret i Jylland mod slutningen af maj 2012. I Kongens Kær ved Vejle blev et par af fuglene set parre sig. Det er dog tvivlsomt, om arten vil få ynglesucces i Danmark, og ternerne kan forsvinde lige så hurtigt, som de kom.

Opsigtsvækkende genfund af sorthovedet måge

På Sprogø blev der d. 21. marts 2012 fundet et ynglepar af sorthovedet måge. Arten er ikke tidligere set på øen, og det er blot andet ynglefund i Storebæltsområdet. Foruden yngleparret blev der samme dag set en enlig han, som ivrigt forsvarede sit territorium. Qua det tidlige tidspunkt er der dermed grund til optimisme angående chancen for endnu et ynglepar på den lille ø.

Sider