Kort Nyt filtreret på Videnskab

image description Sortér

Ny aldersrekord for sangsvane

I en alder af mindst 28 år blev en sangsvane med dansk ring i april 2012 aflæst i Finland. Denne sangsvane er det ældste fritlevende individ, man kender til, og mindst halvandet år ældre end den tidligere rekordindehaver. Den gamle sangsvane blev ringmærket ved Præstø i 1987 af en ringmærker tilknyttet Statens Naturhistoriske Museum.

Vigtige skridt taget mod bedre beskyttelse af trækfuglene

Mange danske ynglefugle begiver sig hvert efterår ud på en lang rejse til vinterkvartererne i Afrika og retur til yngleområderne i Europa, når foråret kommer til den nordlige halvkugle. Den tiende partskonference (COP 10) under Bonn konventionen kan måske vise sig at få stor betydning for beskyttelsen af de af vores trækfugle, der hvert år tilbagelægger tusindvis af kilometer over det afrikanske kontinent.

Lomviekoloni i Diskobugten trues af ulovlig jagt

Polarlomvien er en almindelig ynglefugl i store dele af Grønland, hvor den yngler på meget stejle fuglefjelde direkte ud til havet. Kolonierne, der kan tælle tusinder af par, har ofte været beboet af polarlomvier i århundreder. Men nu er lomviekolonien Innaq (Ritenbenk) i Diskobugten ifølge forskere ved Grønlands Naturinstitut i fare for at uddø.

Tusindtallige flokke af kvækerfinker på kost

En invasion af højnordiske kvækerfinker sætter i denne tid sit præg på løvskove i den østlige del af Danmark. I Jægersborg Dyrehave er der for eksempel set en flok, der skønnes at tælle op imod en halv million fugle.

Sider