Kort Nyt filtreret på Videnskab

image description Sortér

Dine DOFbase-observationer kan bruges endnu bedre

DOFbasens data er anvendelige i mange sammenhænge men afslører ikke nedgange i fuglebestande af de almindeligste arter, som data er nu. Det er DOF's punkttællinger meget bedre til, viser ny analyse. DOFbasens data kan bruges bedre videnskabeligt, hvis vi justerer indtastningsformen lidt.

Muligheder og begrænsninger, hvis man vil bruge jagtudbytte som mål for fugle og pattedyrs bestandsudvikling

På baggrund af to danske overvågningsprogrammer med data leveret af henholdsvis jægere og ornitologer har forskere fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og Dansk Ornitologisk Forening undersøgt, i hvilken grad ændringer i jagtudbyttet afspejler ændringer i bestandenes størrelse.

DOF’s punkttællinger bidrager til ny viden om klimaændringers påvirkning på ynglefugle

Ny forskning publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science, anvender data fra DOF’s Punkttællingsprogram til at belyse påvirkningen af klimaændringer på europæiske og amerikanske ynglefugle. Artiklen er en flot anerkendelse af den indsats som tusindvis af aktive fugleinteresserede bidrager med via årlige optællinger af ynglefugle i både Europa og USA.

Konference om europæisk atlasarbejde og fuglemonitering september 2016

EBCC, European Bird Census Council, afholder hvert tredje år en konference om europæisk atlasarbejde og fuglemonitering. 5.- 9. september 2016 afholdes EBCC’s 20. konference i Halle i Tyskland.

Sider