Kort Nyt filtreret på Videnskab

image description Sortér

First, tyrkerduen took Berlin, then it took Manhattan

Tyrkerduen har koloniseret Nordamerika i løbet af få årtier og har derved kopieret sin egen præstation fra Europa i det 20. århundrede.

Tredækkerens træk kortlagt

Nye studier afslører to forskellige trækstrategier

Europas fuglekiggere afslører nye klimaeffekter på fugle

Danske forskere er blevet klogere på, hvordan fugle reagerer på klimaforandringer takket være information indsamlet af frivillige fugleentusiaster fra hele Europa. Forskningen viser, at fuglene reagerer på klimaeffekter på vidt forskellige årstider afhængig af deres yngletid. Klimaeffekterne kan gavne nogle arter, men de fugle, som er tilpasset koldere egne, falder i antal.

Følg med i kongeørneungernes færden

Et nyt projekt vil skabe viden om kongeørnens færden for at forstå, om det er mangel på føde, levesteder eller andre faktorer, der forhindrer den danske ynglebestand i at vokse.

Sider