Kort Nyt filtreret på Videnskab

image description Sortér

De første gøge er allerede nået til Afrika

Satellitmærkede gøge fra Storbritannien sender daglig ny viden om gøgenes trækmønster. Selvom sommeren knapt er gået på hæld, er ynglesæsonen slut, og de første gøge er allerede nået til Afrika.

Dansk forsker vil følge trækfuglene fra rummet

Gøge, nattergale, tornskader og andre spurvefugle udstyret med små satellitsendere vil i fremtiden levere detaljeret viden om fuglenes trækruter, livsvigtige opholdssteder, og hvordan de orienterer sig og finder vej.

Konkurrence driver de store falkes evolution

Vandrefalken er kendt for at være verdens hurtigste dyr, når den i topfart slår ned på et bytte, og falkene besidder flere unikke fysiske og adfærdsmæssige egenskaber, der samlet set gør dem til effektive topprædatorer. Et studie indikerer nu, at de store falke har udviklet deres nuværende jagtteknik gennem intens konkurrence.

Sortstrubet alfesmuttes familiehemmeligheder

Forskning har afsløret mekanismen bag den australske fugleart sortstrubet alfesmuttes evne til at afsløre unger, der ikke er dens egne, inden den bruger energi på at fodre dem. Inden ungerne klækker, lærer alfesmutten sit kuld et unikt kald, som eventuelle gøgeunger i reden ikke kan gentage. De opholder sig simpelthen ikke længe nok i reden til at knække denne kode til fri kost og logi.

Sider