Kort Nyt filtreret på Videnskab

image description Sortér

Musvitter værner også om privatlivets fred

Et bachelorprojekt udført af Leonora Simony og Malou Fenger fra Københavns Universitet har vist, at musvithannerne i Gribskov sænker stemmen, når de kommunikerer med deres partner i nærheden af redehullet. Den ændrede adfærd kan formodentlig forklares ved, at musvitterne på denne måde undgår at tiltrække rivaler og rovdyr.

To spændende genfund af stor hornugle

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum har inden for det sidste par måneder modtaget to rapporter om genfund af stor hornugle. Begge ugler var otte år gamle, og ringene blev i begge tilfælde aflæst, da uglerne ved uheld blev fanget i trådnet. Den ene ugle overlevede fangsten, mens den anden desværre måtte aflives.

Ung tjekkisk sort stork gæstede Langeland

I starten af august blev mindst to sorte storke observeret på det sydlige Langeland. En af dem var ringmærket med en farvering, som afslørede, at fuglen to måneder tidligere havde befundet sig 500 km fra Langeland i en rede i det nordlige Tjekkiet.

Imponerende ny aldersrekord for broget fluesnapper

Engelske ringmærkere fra British Trust for Ornithology (BTO) fangede i maj 2012 en broget fluesnapper, som viste sig at være ringmærket som unge ikke mindre end 16 år tidligere i en redekasse nær fuglens nuværende yngleplads ved Lake Vyrnwy i Wales.

Sider