Kort Nyt filtreret på Videnskab

image description Sortér

Musvitter værner også om privatlivets fred

Et bachelorprojekt udført af Leonora Simony og Malou Fenger fra Københavns Universitet har vist, at musvithannerne i Gribskov sænker stemmen, når de kommunikerer med deres partner i nærheden af redehullet. Den ændrede adfærd kan formodentlig forklares ved, at musvitterne på denne måde undgår at tiltrække rivaler og rovdyr.

To spændende genfund af stor hornugle

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum har inden for det sidste par måneder modtaget to rapporter om genfund af stor hornugle. Begge ugler var otte år gamle, og ringene blev i begge tilfælde aflæst, da uglerne ved uheld blev fanget i trådnet. Den ene ugle overlevede fangsten, mens den anden desværre måtte aflives.

Følg med i kongeørneungernes færden

Et nyt projekt vil skabe viden om kongeørnens færden for at forstå, om det er mangel på føde, levesteder eller andre faktorer, der forhindrer den danske ynglebestand i at vokse.

Danske kirkeugler truet af mangel på føde

De danske kirkeugler mangler føde i yngletiden, og det truer bestandens overlevelse. Forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter har undersøgt, hvilken type landskab uglerne foretrækker at søge føde i. Overraskende søger fuglene primært føde i haver og bebyggede områder.

Sider