Kort Nyt

image description Sortér

Nedtælling mod Danmarks næste store fugletælling

Oprustningen på fuglefronten er i gang, og i 2013 er DOF klar med et pilotprojekt, der for alvor skal sende Atlas III af sted i foråret 2014. Der er brug for rundt regnet 1.000 fugletællere i felten. I løbet af fire år skal de kortlægge Danmarks bestande af ynglefugle fordelt på 2.163 kvadrater, hvert på 5 gange 5 kilometer. Alle afkroge af landet vil blive tjekket af frivillige fugletællere.

Status for hedehøgen som dansk ynglefugl

DOF har netop publiceret årets rapport fra Projekt Hedehøg om arbejdet med ynglende hedehøge i Sydvestjylland. Antallet af ynglepar er stabilt i forhold til 2011, men kun seks par har fået unger på vingerne i 2012.

Flere hvide storke tæt på Danmark

De hvide storke klarer sig godt i den nordvestlige del af Tyskland. Ynglebestanden er stigende i delstaterne Hessen, Niedersachsen og Schleswig-Holstein, hvilket holder liv i håbet om en genoplivning af den danske storkebestand.

Tornskade fra Asien på besøg i Aarhus

En sjælden gæst fra varme lande mod øst søger i disse dage føde i det grå og novemberramte Danmark. En brun tornskade har siden søndag d. 4. november holdt til ved Årslev Engsø sydvest for Aarhus.

Sider