Kort Nyt

image description Sortér

Musvitter værner også om privatlivets fred

Et bachelorprojekt udført af Leonora Simony og Malou Fenger fra Københavns Universitet har vist, at musvithannerne i Gribskov sænker stemmen, når de kommunikerer med deres partner i nærheden af redehullet. Den ændrede adfærd kan formodentlig forklares ved, at musvitterne på denne måde undgår at tiltrække rivaler og rovdyr.

Blåvand Fuglestation - 50 år i fuglenes tjeneste

I anledning af Blåvand Fuglestations 50 års jubilæum i 2013 inviteres hermed til et fagligt éndags-seminar lørdag d. 3. november 2012 med titlen ”Blåvand Fuglestation – 50 år i fuglenes tjeneste”. Seminaret er tænkt som en faglig sammenkomst om fuglestationens virke i fortid, nutid og fremtid.

De danske hedehøge er nu nået til Afrika

I løbet af september er de tre danske hedehøge, som er mærket med satellitsendere, nået frem til deres overvintringsområder i Vestafrika. Lea opholder sig nu i Mauretanien, Mathilde er i Mali, og Pierre har indtil videre slået sig ned i Niger.

Orientering om årsmøde for DOF-frivillige 2013

Siden 2004 har der årligt været afholdt et stort årsmøde for de aktive i DOF’s store overvågningsprojekter, først og fremmest Caretaker- og Punkttællingsprojekterne. I 2013 bliver både form og tidspunkt ændret, men DOF holder fast i årsmødetraditionen.

Sider