Kort Nyt

image description Sortér

Invitation til Felttræf 2012

Det er med stor glæde, at Feltornitologisk Udvalg og Naturbutikken nu kan indbyde til det 14. Felttræf. Efter sidste års afstikker mod øst er felttræfområdet nu tilbage i vest, og vi indbyder atter til en forhåbentlig fuglerig uge 42 i Vadehavsregionen.

To spændende genfund af stor hornugle

Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum har inden for det sidste par måneder modtaget to rapporter om genfund af stor hornugle. Begge ugler var otte år gamle, og ringene blev i begge tilfælde aflæst, da uglerne ved uheld blev fanget i trådnet. Den ene ugle overlevede fangsten, mens den anden desværre måtte aflives.

Jagten ved Ølundgård skræmmer fuglene væk

Jagten på svømmeænder og gæs gik ind lørdag den 1. september. Fugletællere fra DOF Fyn holdt i dagene før og efter jagtstart øje med fuglene i det jagtfri område ved Ølundgård og 4-talsstrand på Nordfyn, hvor de i stil med tidligere år kunne dokumentere, at jagten skræmte fuglene væk og var en konstant forstyrrelse i mange timer.

Jagten ved Ølundgård og 4-talsstrand skræmmer fuglene væk

Jagten på svømmeænder og gæs gik ind lørdag den 1. september. Fugletællere fra DOF Fyn holdt i dagene før og efter jagtstart øje med fuglene i det jagtfri område ved Ølundgård og 4-talsstrand på Nordfyn, hvor de i stil med tidligere år kunne dokumentere, at jagten skræmte fuglene væk og var en konstant forstyrrelse i mange timer.

Sider