Kort Nyt

image description Sortér

Nu kan hedehøgenes træk følges på Pandion

Igen i år kan tre danske hedehøge følges under efterårstrækket og vinteropholdet i Vestafrika. Kortet herunder, som også kan ses på Pandions forside, viser trækruterne for i alt syv satellitmærkede hedehøge; heraf er de tre danske ynglefugle.

Masseforekomst af skestorke i Vejlerne

Danmarks hidtil største flokke af skestork kan i disse dage opleves i Vejlerne, hvor der er talt mindst 245 af de hvide ibiser. Mange af fuglene er danske ynglefugle, men der er undertiden også rykind af skestorke fra Holland og Tyskland.

Ung tjekkisk sort stork gæstede Langeland

I starten af august blev mindst to sorte storke observeret på det sydlige Langeland. En af dem var ringmærket med en farvering, som afslørede, at fuglen to måneder tidligere havde befundet sig 500 km fra Langeland i en rede i det nordlige Tjekkiet.

Imponerende ny aldersrekord for broget fluesnapper

Engelske ringmærkere fra British Trust for Ornithology (BTO) fangede i maj 2012 en broget fluesnapper, som viste sig at være ringmærket som unge ikke mindre end 16 år tidligere i en redekasse nær fuglens nuværende yngleplads ved Lake Vyrnwy i Wales.

Sider