Kort Nyt

image description Sortér

Ny aldersrekord for sangsvane

I en alder af mindst 28 år blev en sangsvane med dansk ring i april 2012 aflæst i Finland. Denne sangsvane er det ældste fritlevende individ, man kender til, og mindst halvandet år ældre end den tidligere rekordindehaver. Den gamle sangsvane blev ringmærket ved Præstø i 1987 af en ringmærker tilknyttet Statens Naturhistoriske Museum.

Vigtige skridt taget mod bedre beskyttelse af trækfuglene

Mange danske ynglefugle begiver sig hvert efterår ud på en lang rejse til vinterkvartererne i Afrika og retur til yngleområderne i Europa, når foråret kommer til den nordlige halvkugle. Den tiende partskonference (COP 10) under Bonn konventionen kan måske vise sig at få stor betydning for beskyttelsen af de af vores trækfugle, der hvert år tilbagelægger tusindvis af kilometer over det afrikanske kontinent.

Sej slørugle overlevede to vintres massedød

En ni år gammel slørugle fra Als beviser, at de normalt noget vinterskrøbelige slørugler godt kan overleve langvarige, snerige danske vintre, bare uglernes levesteder er optimale og rige på mus, fortæller ugleeksperten Klaus Dichmann.

Efter ti års fravær yngler brushanen igen på Nyord

Fugleværnsfonden har i indeværende ynglesæson haft eksperter fra firmaet Amphi Consult på fugletællinger på Nyord Enge. Tællingerne viser en enestående observation på to til tre ynglende brushøns.

Sider