Kort Nyt

image description Sortér

Sjældne terner ankom med varme vinde

Det hidtil største antal individer af hvidskægget terne i Danmark blev registreret i Jylland mod slutningen af maj 2012. I Kongens Kær ved Vejle blev et par af fuglene set parre sig. Det er dog tvivlsomt, om arten vil få ynglesucces i Danmark, og ternerne kan forsvinde lige så hurtigt, som de kom.

Den sidste satellitmærkede hedehøg er tilbage

Hedehøgen Mathilde blev ringmærket og udstyret med en satellitsender den 18. juli 2009 i Ballum i Sydvestjylland. Hun er en ud af i alt otte danske hedehøge, som i årene 2008-2010 blev satellitmærket under et forskningsprojekt, som forsøger at belyse hedehøgenes træk mellem Danmark og Afrika.

Lomviekoloni i Diskobugten trues af ulovlig jagt

Polarlomvien er en almindelig ynglefugl i store dele af Grønland, hvor den yngler på meget stejle fuglefjelde direkte ud til havet. Kolonierne, der kan tælle tusinder af par, har ofte været beboet af polarlomvier i århundreder. Men nu er lomviekolonien Innaq (Ritenbenk) i Diskobugten ifølge forskere ved Grønlands Naturinstitut i fare for at uddø.

Håb for et godt storkeår

Der er i år udsigt til to storkepar med yngel i Danmark. På Sjælland har storkeparret i Gundsølille, som er dannet af to skånske projektstorke, allerede unger, og i Sønderjylland er et nyt storkepar netop begyndt at ruge.

Sider