Kort Nyt

image description Sortér

Tusindtallige flokke af kvækerfinker på kost

En invasion af højnordiske kvækerfinker sætter i denne tid sit præg på løvskove i den østlige del af Danmark. I Jægersborg Dyrehave er der for eksempel set en flok, der skønnes at tælle op imod en halv million fugle.

Ørnene skal tælles i den danske natur

Flere hundrede fuglekiggere vil finkæmme landets bedste rovfugleterræner for at tælle havørne og kongeørne den kommende weekend. I 2011 gav den sidste weekend af januar en rekordforekomst på knap 300 havørne og 4 kongeørne. I år opholder ørnene sig dog mere spredt i terrænet, end de gjorde i januar 2011.

Uglernes grå eminence

Lapuglen er set ved Falsterbo og Göteborg, så der er tilsyneladende ikke langt til en gæsteoptræden i Danmark.

Sildemåger flyver med krebsdyr fra Afrika

Farveringmærkede sildemåger fra Østersøen og Nordskandinavien er i stand til at medbringe rurer,
små krebsdyr, fra tropiske vandområder til køligere himmelstrøg. De fastsiddende krebsdyr overlever
dog næppe den lange rejse på mågernes plastikringe.

Sider