Kort Nyt

image description Sortér

Håb for et godt storkeår

Der er i år udsigt til to storkepar med yngel i Danmark. På Sjælland har storkeparret i Gundsølille, som er dannet af to skånske projektstorke, allerede unger, og i Sønderjylland er et nyt storkepar netop begyndt at ruge.

Årets punkttællingsrapport er på gaden

Dansk Ornitologisk Forening har siden midten af 1970’erne fulgt udviklingen for de almindelige danske fugle. Punkttællingsprojektets rapport for 2011 er netop udkommet.

Opsigtsvækkende genfund af sorthovedet måge

På Sprogø blev der d. 21. marts 2012 fundet et ynglepar af sorthovedet måge. Arten er ikke tidligere set på øen, og det er blot andet ynglefund i Storebæltsområdet. Foruden yngleparret blev der samme dag set en enlig han, som ivrigt forsvarede sit territorium. Qua det tidlige tidspunkt er der dermed grund til optimisme angående chancen for endnu et ynglepar på den lille ø.

Lad skovens dunede ugleunger sidde i fred

Natuglerne har i år fået unger tidligt, og netop i disse dage har mange af uglernes hvide dununger forladt redehullerne, så de sidder frit fremme i forårsskoven. Ugleungerne er dog sjældent forladte, så der er ingen grund til at tage dem i pleje i misforstået barmhjertighed, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening.

Sider