Kort Nyt

image description Sortér

Hjælp med at kortlægge Danmarks røde glenter

Dansk Ornitologisk Forening er i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning i gang med at kortlægge den røde glentes yngleforekomst i Danmark. I den forbindelse vil vi opfordre alle, der har set røde glenter, til at indtaste det DOFbasen og på den måde hjælpe med at beskytte denne globalt truede art.

DOF Bird Alarm er på trapperne i dag

DOFcall’s afløser er fundet. Systemet hedder DOF Bird Alarm og er udviklet af det svenske firma Nordicstation AB, der leverer tilsvarende løsninger til svenske Club 300 og Feltornitologene i Norge.

Tropisk fugl overlevede tocifrede kuldegrader

En nonnestenpikker har tilbragt en hel vinter på havnen i Strandby nord for Frederikshavn, hvor den har klaret flere uger med sne og hård frost døgnet rundt. Stenpikkeren er hver dag blevet fodret med melorme, hvilket har holdt den i så god foderstand, at den har haft overskud til at synge for sine besøgende.

Tusindtallige flokke af kvækerfinker på kost

En invasion af højnordiske kvækerfinker sætter i denne tid sit præg på løvskove i den østlige del af Danmark. I Jægersborg Dyrehave er der for eksempel set en flok, der skønnes at tælle op imod en halv million fugle.

Sider