Kort Nyt

image description Sortér

Ørnene skal tælles i den danske natur

Flere hundrede fuglekiggere vil finkæmme landets bedste rovfugleterræner for at tælle havørne og kongeørne den kommende weekend. I 2011 gav den sidste weekend af januar en rekordforekomst på knap 300 havørne og 4 kongeørne. I år opholder ørnene sig dog mere spredt i terrænet, end de gjorde i januar 2011.

Uglernes grå eminence

Lapuglen er set ved Falsterbo og Göteborg, så der er tilsyneladende ikke langt til en gæsteoptræden i Danmark.

Sildemåger flyver med krebsdyr fra Afrika

Farveringmærkede sildemåger fra Østersøen og Nordskandinavien er i stand til at medbringe rurer,
små krebsdyr, fra tropiske vandområder til køligere himmelstrøg. De fastsiddende krebsdyr overlever
dog næppe den lange rejse på mågernes plastikringe.

Falkene forsvinder

Danske øjenvidner beretter om rovdrift på de store falke i det tidligere Sovjetunionen. Jagtfalke og slagfalke indfanges og røves fra rederne for at tilfredsstille efterspørgslen fra velhavende falkonerer. Handelen er klart ulovlig, men de lokale myndigheder griber ikke ind. Resultatet er, at bestanden af store falke forsvinder. Herhjemme opfordrer Dansk Ornitologisk Forening til en strammere kontrol med rovfugle i fangenskab og en international indsats for at stoppe rovdriften.

Sider