Kort Nyt

image description Sortér

Stor hornugle er tilbage på reden - følg med her på Pandion

I en sønderjysk grusgrav har der de seneste uger været travlt både dag og nat. I ly af mørket har en stor hornugle gravet en redeskål, som hans mage nu endelig har godkendt og indfundet sig i. DOF tænder i den anledning for kameraet ved reden, så alle kan følge med i, hvad der sker.

Ørne om dagen – ugler om natten

Nu har DOF den store glæde at præsentere jer for endnu et webkamera, der sender live fra en fuglerede. Også denne gang er der tale om en imponerede art med et stort vingefang. Et ynglepar af stor hornugle kan nu følges på Pandion.

Nu er det første æg klækket i ørnereden

Som mange af jer allerede har opdaget, så er den første unge nu kommet ud af ægget i havørnereden. I DOF blev der holdt øje med reden hele dagen, og mange medlemmer skrev til os, at de hørte pippen fra reden, men det blev først hen under aften, at ungen kom frem.

Opfordring til debat om de danske fuglenavne

Snart udgives en ny international systematik, hvilket også vil resultere i en ny fugleliste med danske fuglenavne. I den anledning opfordrer Hans Meltofte her til en debat om nogle få af de danske navne. Skal navne som kortnæbbet gås & islandsk ryle bare støves af og genbruges, eller bør de udskiftes på den nye liste?

Sider