Kort Nyt

image description Sortér

Nyt fra DOF til feltornitologerne

DOF’s feltornitologiske task force og Netfugls redaktion har holdt et konstruktivt og opklarende møde for at drøfte nogle af mulighederne for at facilitere feltornitologiske, digitale aktiviteter i fremtiden.

Er de rødlistede danske skovfugle i fremgang?

I Danmark holder vi godt øje med fuglene. Tusindvis af frivillige observatører taster ind i DOFbasen og deltager gennem DOF i atlasundersøgelser, punkttællingsprojektet og overvågning af de fåtallige ynglefugle. Alligevel er udviklingen i vore ynglebestande ikke entydig.

Fugleåret 2012 kan nu afhentes i Naturbutikken

Hvis du har bestilt et eksemplar af Fugleåret 2012, kan du nu afhente det i Naturbutikken. Fugleåret 2012 er også snart på vej til dem, der har betalt for at få publikationen tilsendt med posten.

Vil du have et eksemplar af Fugleåret 2012?

Fugleåret er DOF’s årlige samling af rapporter om foreningens fuglefaglige aktiviteter, og netop nu er indsamlingen af bidrag ved at være overstået. Du skal bestille dit eksemplar inden den 1. november, hvis du vil være sikker på at få fat i et eksemplar.

Sider