Kort Nyt

image description Sortér

Ugleungerne forlader reden inden for få uger

Det er fantastisk at opleve en fodring af de store hornugleunger, der har en glubende appetit. Formodentlig vil ungerne forlade reden allerede om to til tre uger, og det er derfor med at nyde ungerne, mens de stadig opholder sig foran DOF’s web-kamera.

Hjælp med at kortlægge Danmarks røde glenter

Dansk Ornitologisk Forening er i forbindelse med Projekt Fokuseret Fugleforvaltning i gang med at kortlægge den røde glentes yngleforekomst i Danmark. I den forbindelse vil vi opfordre alle, der har set røde glenter, til at indtaste det DOFbasen og på den måde hjælpe med at beskytte denne globalt truede art.

Opfordring til debat om de danske fuglenavne

Snart udgives en ny international systematik, hvilket også vil resultere i en ny fugleliste med danske fuglenavne. I den anledning opfordrer Hans Meltofte her til en debat om nogle få af de danske navne. Skal navne som kortnæbbet gås & islandsk ryle bare støves af og genbruges, eller bør de udskiftes på den nye liste?

Varsel for de kommende dage: Traner trækker tidligt til træf

Østlige vinde og stigende temperaturer får i disse dage flokke af traner til at trække over den østlige del af Danmark. De store fugle er på vej fra halvøen Rügen i Nordtyskland til Hornborgasjön ved Göteborg. De næste dage kan der være udsigt til imponerende trane-kiler, der pløjer himmelen på fuglenes rejse mod moserne i nord.

Sider